ชื่อชีทต้องห้าม

ชื่อชีท ตั้งชื่อว่า history ทำไม่ได้

ชื่อ Range Name ต้องห้าม

อย่าตั้งชื่อว่า criteria หรือ extract เพราะเมื่อใช้คำสั่ง Data > Advanced แบบ Unique แล้ว Excel จะตั้งชื่อเหล่านี้ขึ้นมาใช้แทน

อย่าตั้งชื่อว่า Table1 Table2... เพราะเมื่อใช้คำสั่ง Insert > Table จะเกิดชื่อเหล่านี้ขึ้นเอง

ชื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตาม

หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อที่ซ้ำกับตำแหน่งอ้างอิง เช่น FEB2019 จะซ้ำกับตำแหน่งเซลล์ Column FEB/Row 2019

ควรตั้งชื่อด้วยอักษรตัวใหญ่ ผสมตัวเล็ก

เวลาใช้ชื่อในสูตรให้พิมพ์ชื่อทุกอย่างด้วยตัวเล็กเสมอ

พอกดปุ่ม Enter ให้สังเกตว่า ถ้าสะกดชื่อถูกต้อง ชื่อจะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ผสมตัวเล็กให้เองทันที

E-Learning

Go to top