สูตร And จะช่วยทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สูตร IF ซ้อน IF แทนที่จะสร้างสูตรต่อไปนี้

=IF(ข้อเขียน>=75,IF(สัมภาษณ์>=75,"สอบผ่าน","สอบตก"),"สอบตก")

สมมติว่ามีเงื่อนไขจากผลการสอบได้คะแนนตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไปทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ก่อน จึงจะสอบผ่าน ซึ่งสามารถทำสูตรให้สั้นลงโดยนำเงื่อนไขมาใส่ลงไปในสูตร And ซึ่งจะทำให้สูตรสั้นลงกลายเป็นใช้สูตร IF สูตรเดียวตามนี้

=IF(AND(ข้อเขียน>=75,สัมภาษณ์>=75),"สอบผ่าน","สอบตก")

AndReality

ทั้งสองสูตรข้างต้นสามารถใช้ทดแทนกันได้ ดูเผินๆเหมือนจะทำงานแบบเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงของการสอบนั้น ถ้าสอบข้อเขียนไม่ผ่านตั้งแต่แรกก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปสอบสัมภาษณ์อีกต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเงื่อนไขตามลำดับที่ใช้จริงในการสอบ ถ้าไม่ผ่านข้อเขียนก็ไม่จำเป็นต้องมาดูเงื่อนไขจากคะแนนสัมภาษณ์ ดังนั้นควรหนีสูตร And แล้วหันกลับมาใช้สูตร IF ซ้อนกันตามนี้จึงจะสมเหตุสมผล

=IF(ข้อเขียน>=75,IF(สัมภาษณ์>=75,"สอบผ่าน","สอบตก"),"สอบตก")

หรือปรับให้ดีกว่านั้นให้เปลี่ยนผลสอบตกด้านหลังสุดของสูตรเป็น คัดออก

=IF(ข้อเขียน>=75,IF(สัมภาษณ์>=75,"สอบผ่าน","สอบตก"),"คัดออก")

แต่ถ้าคิดแบบนักคณิตศาสตร์โดยไม่ต้องคิดตามความเป็นจริง จะสร้างสูตรแบบใดก็เหมือนกัน

E-Learning

Go to top