1. ก่อนจะใช้ Excel สร้างสูตรใดๆลงไป ควรหาตัวอย่างที่ทราบผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาทดลองสร้าง เพราะถ้าได้ผลลัพธ์ตรงกับค่าที่ทราบก็แสดงว่าถูกต้องแน่นอน
  2. ถ้าไม่ทราบผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาก่อน ต้องเลือกใช้ตัวเลขง่ายๆที่สามารถคิดหาคำตอบในใจมาใช้ในการสร้างสูตร อย่านำตัวเลขหลักพันหลักหมื่นหรือมีจุดทศนิยมมาใช้ในการสร้างเป็นอันขาด ต่อเมื่อสร้างสูตรได้ผลลัพธ์ที่คิดในใจได้แล้วว่าถูกต้องจึงค่อยนำตัวเลขที่แท้จริงบันทึกทับลงไป
  3. จนกว่าจะแน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ถูกต้อง ห้ามใช้คำสั่งปรับรูปแบบตัวเลขให้แสดงค่าแตกต่างไปจากเดิมเป็นอันขาด และหากต้องการมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่แสดงจุดทศนิยมอย่างน้อย 15 หลักกับเซลล์ตัวเลขที่สำคัญหรือเกี่ยวข้องกับสูตรคำนวณอื่นที่เป็นสูตรด้านการตัดสินใจ เช่น IF, Choose, VLookup เพราะบางค่าที่คำนวณได้อาจได้คำตอบส่วนที่เป็นตัวเลขทศนิยมเพี้ยนต่างจากที่คิดไว้ก็ได้
  4. ฝึกใช้สูตร Round, Trunc, Int เพื่อปรับผลลัพธ์จากการคำนวณให้เท่ากับค่าที่ต้องการ
  5. ในการสร้างสูตร ให้พิมพ์ชื่อสูตรด้วยตัวเล็กเสมอ เพราะหากสะกดถูกต้องจะกลายเป็นตัวใหญ่ทันทีเมื่อกดปุ่ม Enter เมื่อบันทึกสูตรลงไปในเซลล์
  6. ควรสร้างตารางทั้งหมดไว้ในชีทเดียวกันให้เสร็จก่อน เพื่อจะได้เห็นคำตอบที่คำนวณได้ทันทีในหน้าจอเดียวกัน จากนั้นสามารถใช้คำสั่ง Cut ตารางไปวางที่ชีทอื่นหรือแฟ้มอื่น โดย Excel จะปรับตำแหน่งที่อ้างอิงในสูตรตามไปให้เอง
  7. ห้ามใช้ตัวเลขที่ไม่มีสถานะเป็นตัวเลข เช่น บันทึกเลข 123 เป็น ‘123 หรือใช้ Format Number แบบ Text
  8. ควรฝึกใส่เครื่องหมายวงเล็บเพื่อแยกแต่ละขั้นตอนของการคำนวณให้เห็นชัดขึ้น จะได้สะดวกในการตรวจสอบ แกะหรือแก้ไขในภายหลัง
  9. เมื่อสร้างสูตรเสร็จแล้ว ต้องทดลองกับตัวเลขหลายๆค่า ทั้งค่าบวก ค่าลบ ค่าศูนย์ หรือตัวเลขทศนิยม เพื่อดูว่ายังได้คำตอบถูกต้องเสมอไปหรือไม่
  10. ควรปล่อยให้แสดง error ไว้ก่อน เพราะ error เป็นสัญญาณที่บอกให้ทราบถึงความผิดปกติที่อาจจะมีในวงจรของการคำนวณ

E-Learning

Go to top