ถ้ารู้จักใช้ Excel ได้ถูกต้อง ขอให้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ รู้ให้จริง รู้อย่างเข้าใจในเหตุและผล รู้ถึงที่มาและที่ไป แล้วรู้ว่าเมื่อใด จะเลือกใช้อะไรให้ถูกกับงาน โดยไม่ต้องรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดที่ Excel มีอยู่หรอก ขอให้ใช้สิ่งที่รู้ให้เต็มที่ เพียงแค่นี้ย่อมดีกว่าคนที่รู้มาก รู้เยอะแยะไปหมด แต่ใช้งานจริงไม่เป็น

คนกว่า 95% รู้จักใช้เครื่องไม้เครื่องมือสูตรคำสั่งของ Excel ได้แค่ 5 % แล้วพากันตีค่าของ Excel ว่าแพง ที่ว่าแพงนี่เพราะเราไม่รู้จักใช้ Excel ให้คุ้มกันต่างหาก และสิ่งที่รู้แค่ 5 % นั้นเล่า ยังไม่รู้จักเลือกรู้ในสิ่งที่ควรรู้กันเสียอีก ดังนั้นการกล่าวว่า Excel มีราคาแพง น่าคิดให้ดีว่า ที่กล่าวเช่นนั้นเป็นเพราะ ตีค่าตัวของผู้ใช้ Excel ต่ำเกินไปหรือไม่

การใช้สิ่งที่รู้นิดๆหน่อยๆของ Excel ให้เต็มที่นี่แหละ เป็นวิธีที่มนุษย์หาทางใช้สมองของตน หาทางใช้ Excel เป็นเครื่องมือทำงาน ไม่ใช่ปล่อยชีวิตให้เป็นทาสขึ้นกับเทคโนโลยี ซึ่งนับวันเทคโนโลยีจะมีราคาถูกลงไปเรื่อยๆ แล้วจะพาลพาให้มนุษย์มีค่าตัวถูกลงตามไปด้วยเช่นนั้นหรือ

ค่าของมนุษย์ย่อมเพิ่มขึ้น หากเรารู้จักฉลาดใช้ Excel ทำให้เกิดคุณค่ามหาศาลจากสิ่งที่เราคิดเองสร้างเองกับมือ เกินกว่าราคาค่าตัวของ Excel เป็นไหนๆ

E-Learning

Go to top