แจกบทความ Excel Expert Advice ของผม
รวม 39 เรื่องที่เขียนลงนิตยสาร EWorld ช่วงปี 2009 - 2014 

EWorld01

ผมเขียนลงนิตยสารนี้โดยไม่ได้เรียกร้องเงินค่าตอบแทน 

(แฟ้มทั้งหมดเป็น .doc หากต้องการลอกนำไปใช้ต่อ
กรุณาระบุไว้ด้วยว่า ที่มาจาก www.ExcelExpertTraining.com)

EWorld 2009
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWVnVqbDN2UDZLQWs

EWorld 2010
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWLVJ0MC1sMUlxNnc

EWorld 2011
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWQjJmeFFmVlpZNVk

EWorld 2012
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSld1UTZ5VDZzZzQ

EWorld 2013
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWX1dSdGpoT0lWSkU

EWorld 2014
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWS2NpVXphdDU4VlU

 

EWorld02

EWorld03

EWorld04

 

E-Learning

Go to top