สูตร VLookup มีโครงสร้างสูตร 2 แบบ ถ้าเป็นสูตรแบบ Exact Match ต้องใส่เลข 0 หรือคำว่า FALSE ในส่วนสุดท้ายก่อนปิดวงเล็บ

VLookup2Types

 

จะเลือกใช้สูตรแบบไหน อย่าเข้าใจผิดๆว่า ขึ้นกับว่าข้อมูลใน column ซ้ายสุดต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือไม่ได้เรียงลำดับ

หลักการเลือกใช้สูตรที่ถูกต้องนั้น ให้ดูว่าข้อมูลใน column ซ้ายสุดนั้นเป็นข้อมูลเรื่องอะไร ถ้าเป็นข้อมูลของรหัสสินค้า รหัสลูกค้า ชื่อสินค้า ชื่อลูกค้า หรือข้อมูลอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะเฉพาะของรายการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ตาม ต้องใช้สูตรแบบ Exact Match ซึ่งถ้าหาค่านั้นไม่พบก็จะแสดงคำเตือน error แบบ Not Available ให้เห็นทันที แต่ถ้าหาค่าพบก็จะคืนคำตอบของรายการนั้นให้เห็น

ส่วน column ซ้ายสุดที่ข้อมูลประเภทที่เป็นตัวเลขประเภทคะแนนสอบ ปริมาณสินค้า หรือตัวเลขที่มีค่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ให้ใช้สูตรแบบ Approaching Match ซึ่งถ้าหาค่าตัวเลขนั้นไม่พบก็ยังจะคืนค่าเป็นคำตอบของรายการนั้นให้เสมอ ซึ่งข้อมูลตัวเลขในกรณีนี้ต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมากเท่านั้นจึงจะหาคำตอบได้ถูกต้อง

E-Learning

Go to top