Print
Parent Category: Articles
Category: General Users Articles

สมัยที่ผมกำลังคิดอยากย้ายงานจากธนาคารไทยพาณิชย์ มีเหตุการณ์ในการสมัครงานครั้งหนึ่งที่ประทับใจ เป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเองเป็นอย่างมาก ตอนนั้นผมส่งใบสมัครงานให้กับบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ ในวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้หยิบใบสมัครของผมขึ้นมา ชี้ให้ดูข้อความของหัวหน้าที่เป็นฝรั่งเขียนเอาไว้ แล้วบอกกับผมว่า "หัวหน้าเขียนไว้ว่า ต้องสัมภาษณ์คุณสมเกียรติให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีใครที่หัวหน้าให้ความสนใจมากเช่นนี้มาก่อน"

จากนั้นก็ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากหัวหน้าทั้งที่เป็นฝรั่งและไทย พอสัมภาษณ์เสร็จกลับมาบ้าน ผมก็ต้องจัดเตรียมจดหมายส่งไปแสดงความขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์ ... น่าเสียดายที่ครั้งนั้นแม้ทางบริษัทจะตอบตกลงรับผมเข้าทำงานกับบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟก็ตาม ผมเลือกที่จะเข้าทำงานกับบริษัทซีพีแทน (ครั้งนั้นผมผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำงานพร้อมกันทีเดียว 3 บริษัท)

แม้ยุคนี้มีอีเมลให้ใช้ก็ตาม ยังควรใช้วิธีส่งจดหมายเป็นกระดาษใส่ซองอย่างดีเพื่อตอบขอบคุณอยู่ดี

การเขียนประวัติการทำงานให้น่าสนใจ ไม่ใช่ว่าเขียนลำดับการผ่านงานว่าเคยไปทำงานที่ไหนในช่วงเวลาใดมาก่อนเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ผู้สมัครงานต้องเขียนไว้ในหน้าแรก ย่อหน้าแรกบริเวณใต้ชื่อนามสกุลของตนเองต้องใช้สำหรับเล่าถึงเรื่องความสำเร็จ (Achievement) ของตน

ความสำเร็จ คือ อะไร

ความสำเร็จที่จะเขียนลงไปนั้น ต้องเป็นข้อความที่ผู้อ่านอ่านแล้วต้องทึ่ง และต้องเชื่อได้ง่ายว่าเป็นความจริงโดยปราศจากข้อสงสัย ไม่ใช่ว่าเอาแต่โม้ว่า ตัวเองทำงานได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งคนอ่านเขาจะต้องสงสัยต่อไปว่า ที่ว่าดีของคุณนั้นมันดีอย่างไร

ขอยกตัวอย่าง ข้อความที่แสดงถึงความสำเร็จให้ดูกันหน่อย

"ผมได้รับเลือกให้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในที่ประชุมนั้นผมเป็นพนักงานที่มีอายุน้อยที่สุด"

"ผมเป็นผู้ริเริ่มให้นำโปรแกรม Excel มาใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่ายของบริษัท แทนที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเดิม ทำให้บริษัทสามารถลดเวลาในการวางแผนได้จากเดิมซึ่งใช้เวลาเป็นวันให้เหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็แล้วเสร็จ"

ข้อความข้างต้นนี้ถ้าเขียนแบบธรรมดาก็จะเหลือเพียง

"ผมมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง"

"ผมใช้ Excel ในงานวางแผนค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ถามว่า อ่านแล้ว ไม่น่าสนใจ ไม่เห็นจะแปลกเลยใช่ไหม บางคนเอาแต่ลอกหน้าที่งานลงไป ซึ่งไม่ได้สื่อถึงความสำเร็จอะไรแม้แต่น้อย แถมยังทำให้ผู้อ่านสงสัยอีกว่า ถ้านี่ถือว่าเป็นความสำเร็จของคุณ แล้วมันสำเร็จอย่างไร ใครๆเขาก็อาจมีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารกันเป็นเรื่องปกติ แล้วยุคนี้ทุกคนเขาก็ใช้ Excel กันแล้วทั้งนั้น คำว่าอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มันมีประสิทธิภาพอย่างไรกัน

อย่านึกว่า เขียนไปก่อนแล้วอีกหน่อยจะได้มีโอกาสเล่ารายละเอียดในการสัมภาษณ์ภายหลัง เพราะอาจไม่มีภายหลังอะไรอีกให้คุณก็ได้นะครับ งานบางงานมีโอกาสครั้งแรกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าไม่ผ่านครั้งแรกมักถูกหมายหัวไว้เลยว่า ชื่อคนๆนี้เราเคยไม่ตอบรับมาก่อน ดังนั้นเก็บเอาไว้ทีหลัง...สุด

คำที่อ่านแล้วบ่งบอกถึงความสำเร็จ ได้แก่ คำว่า ถูกเลือก ถูกแต่งตั้ง ถูกพิจารณาให้เป็น (อย่าใช้แค่คำว่าคุณทำงานหน้าที่อะไร เพราะตามความเป็นจริงคุณจะมีสิทธิทำอะไรได้ก็ต้องถูกหัวหน้าเลือกขึ้นมาให้ทำงานนั้นใช่ไหม) นอกจากนั้นต้องเปรียบเทียบให้เห็นชัดด้วยว่า สิ่งที่คุณทำให้บริษัทนั้นดีกว่าเดิมอย่างไร ต้องใช้คำที่แสดงถึงการเปรียบเทียบกับของเดิมให้เห็นชัด เช่น ลดเวลาเหลือกี่ชั่วโมงจากเดิมเท่าใด เพิ่มประสิทธิภาพในด้านใดทำให้ลดข้อผิดพลาดหรือทำงานได้เร็วกว่าเดิมอย่างไร

พยายามหาตัวชี้วัดมาใส่ให้เห็นประกอบเสมอ ถ้าคุณถูกเลือกให้ทำงานอะไร จะอ่านแล้วเห็นว่าพิเศษก็ต้องชี้ให้เห็นด้วยว่า คุณถูกเลือกมาจากเพื่อนร่วมงานกี่สิบกี่ร้อยคน หรือถูกเลือกให้ทำงานนี้เป็นครั้งแรกซึ่งไม่เคยมีงานประเภทนี้มาก่อน

ความสำเร็จในแง่การใช้ Excel อาจนำจำนวนแฟ้ม ขนาดแฟ้ม จำนวนชีท ระยะเวลาที่เสียไปในการคำนวณ จำนวนครั้งที่เกิดข้อผิดพลาด จากเดิมเทียบกับปัจจุบันที่คุณปรับปรุงใหม่แล้วว่าเป็นเช่นไร มีวิธีการใดที่แปลกใหม่ต่างไปจากวิธีการเดิมบ้าง มีคำชมจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานว่าอย่างไร

อย่าอวดอ้างสรรพคุณที่อ่านแล้วต้องเกิดความไม่น่าเชื่อขึ้นมาทันที โดยใช้คำที่ยากต่อการพิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได้หรอก เช่น เป็นที่สุด เป็นที่หนึ่ง เป็นอันดับหนึ่ง มากที่สุด พออ่านแล้วจะต้องเกิดคำถามต่อมาว่าเป็นอันหนึ่งในขอบเขตประเทศไหนหรือเป็นมาเมื่อใด ตอนนี้จะพิสูจน์อย่างไรได้ว่ายังคงครองตำแหน่งนั้นอยู่

ถ้าบอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บของคุณนับหมื่นนับแสนก็ต้องเขียนให้ชัดด้วยว่า เป็นตัวเลขของปีไหน นับรวมกันทั้งปี หรือกี่ปี เป็นตัวเลขจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมเฉยๆหรือนับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมพูดคุยกันด้วย อีกทั้งต้องหาทางพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นตัวเลขที่ได้มาโดยไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อหาว่าจ้างให้ใครช่วยสร้างตัวเลข เช่น แสดงเป็นสถิติไว้ด้วยว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆมีจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นเท่าใด

ถ้าคุณมีเจตนาทำเพื่อสังคม ก็ต้องพยายามแยกแยะให้ผู้อ่านไม่เข้าใจผิดว่า ที่คุณทำไปนั้นทำเพื่อชื่อเสียงหรือผลตอบแทนอื่น ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนตกงานซึ่งมีเวลาว่างเหลือเฟือ

บางคนช่วยตอบคำถามในฟอรัมหรือทำ facebook แต่พบว่าไม่ได้ใช้เวลาส่วนตัว แต่กลับใช้เวลางานมาทำก็ใช้ไม่ได้ มีหลักฐานดิ้นไม่หลุด กลายเป็นนักแชทที่ชอบเอาของกลางไปใช้ส่วนตัว

ในการสมัครงานยุคนี้ เขาจะขอทราบ facebook หรือสื่อทางโซเชียลด้วย ถ้าคุณมี facebook แต่ใช้เป็นที่ระบายอารมณ์เสียดสีคนอื่นเขา เข้าข้างนักการเมืองสีนั้นสีนี้ แบบนี้ยากที่ใครจะรับ

ยิ่งถ้าคุณเป็นคนแรก คนต้นคิด คนริเริ่ม คนที่เป็นต้นเหตุ คนที่เป็นที่สุดของอย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้เขียนลงไปเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า begin, start, create, innovate, lead, commence, introduce, set, found

ความสำเร็จที่จะเขียนลงไปต้องสัมพันธ์กับงานที่คุณอยากจะสมัครด้วย ขอให้ยกความสำเร็จเด่นๆมาเพียง 3-4 อย่าง เขียนจัดลำดับเป็นข้อๆ บอกให้ชัดด้วยว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นสมัยที่ทำงานอยู่ที่ใดและเกิดขึ้นเมื่อใด

ลำดับที่เขียนในประวัติที่ส่งไปสมัครงาน ให้จัดลำดับจาก

รูปถ่ายและชื่อนามสกุล
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
ความสำเร็จ
ลำดับการทำงานจากล่าสุดย้อนหลังไปถึงงานแรก พร้อมลักษณะงานที่ทำโดยย่อ
ลำดับการศึกษาจากล่าสุดย้อนไป
ลำดับการเข้าอบรมพิเศษจากล่าสุดย้อนไป
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ โทรศัพท์ อายุ สถานภาพการสมรส ชื่อประเทศที่เคยเดินทางไป งานอดิเรก

Resume ประวัติการทำงานข้างต้นนี้เป็นต่างชุดกับข้อมูลที่คุณกรอกในใบสมัครซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของแต่ละบริษัท พอเขียนเสร็จก่อนจะจัดเตรียมส่งจดหมาย ก็ต้องตรวจสอบตัวสะกดไม่ให้ผิดแม้แต่ตัวเดียว ไม่เขียนตัวย่อถ้าไม่จำเป็น อักษรตัวใหญ่เล็กต้องอยู่ให้ถูกที่ แล้วยังต้องหาวิธีทำให้ชุด Resume ประวัติของคุณเห็นเด่นชัดแยกจากใบสมัครของคนอื่นที่กองรวมกันเป็นตั้งให้ได้อีก

ชุด Resume ที่ผมส่งไปสมัครงานนั้น ผมใช้กระดาษ A4 อย่างดีที่สุดที่จะหาได้ในท้องตลาด (ถ้ายกกระดาษมองผ่านแสงจะเห็นลายน้ำยี่ห้อของกระดาษ) แล้วเย็บเล่มทำสันปกอย่างดี ใส่ลงไปในซองจดหมายขนาด A4 เช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้พับยับยู่ยี่

สุดท้ายนี้ต้องบอกว่าความสำเร็จที่คุณเขียนลงไปนั้น ไม่ได้มีความสำคัญกับหัวหน้างานใหม่ที่เขากำลังจะตัดสินใจรับคุณเข้าทำงานมากนักหรอกเพราะมันเป็นความสำเร็จในอดีตของคุณ แต่ความสำเร็จที่คุณเขียนลงไปย่อมแสดงถึงว่า คุณเป็นผู้ที่แสวงหาความสำเร็จในการทำงาน และย่อมเชื่อได้ว่าคุณจะนำความสำเร็จมาสู่ที่ทำงานใหม่ในอนาคตเช่นกัน