ถ้าขายสินค้าไป 6 ชิ้น ได้เงินมา 120 บาท สินค้าราคาชิ้นละเท่าไร

ถ้าใครตอบว่าชิ้นละ 20 บาท แสดงว่าคิดแบบตื้นๆเกินไป เพราะสินค้าบางชิ้นอาจมีราคาเกินกว่า 20 บาทบ้าง ต่ำกว่า 20 บาทบ้าง แต่เมื่อนำมาคิดรวมกัน ตอบว่าเฉลี่ยชิ้นละ 20 บาท

การหาค่าเฉลี่ยเป็นสิ่งที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง เรียกว่าคนทั้งโลกคุ้นเคยกับค่าเฉลี่ยกันทั้งนั้น อะไรๆก็พูดอ้างถึงค่าเฉลี่ย แต่ทราบบ้างไหมว่า ตัวเลขเฉลี่ยที่คำนวณได้มีค่าถูกต้องหรือไม่ เขาคิดกันมาได้อย่างไร

ค่าเฉลี่ย หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า arithmetic mean ได้จากการนำตัวเลขยอดรวมเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนนับ ใน Excel มีสูตรชื่อ Average เตรียมไว้ให้ใช้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคำนวณทีละขึ้นเพื่อหายอดรวมกับจำนวนนับแล้วจับมาหารกัน แต่ทราบกันบ้างไหมว่าสูตร Average ที่นำมาสอนกันว่าใช้ง่ายแสนง่าย มีเงื่อนไขที่อธิบายไว้ยาวเหยียดใน Excel Help ในส่วนของ Remarks หรือข้อสังเกตตามนี้

Arguments can either be numbers or names, ranges, or cell references that contain numbers.

Logical values and text representations of numbers that you type directly into the list of arguments are counted.

If a range or cell reference argument contains text, logical values, or empty cells, those values are ignored; however, cells with the value zero are included.

Arguments that are error values or text that cannot be translated into numbers cause errors.

If you want to include logical values and text representations of numbers in a reference as part of the calculation, use the AVERAGEA function.

If you want to calculate the average of only the values that meet certain criteria, use the AVERAGEIF function or the AVERAGEIFS function.

ถ้าอ่าน Help แล้วไม่ชัดเจน มาดูตัวอย่างจะเข้าใจได้ดีขึ้น 

Average

 สูตร Average ใน Row 15 จะคำนวณหาคำตอบให้ได้เสมอไม่ว่าข้อมูลจะเป็นตัวเลข ตัวเลขที่ใช้แบบตัวอักษร ตัวอักษร ช่องว่าง หรือมีค่าเป็นเลข 0 ก็ตาม ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าสูตร Average จะแสดง error เพื่อเตือนผู้ใช้งานหากมีค่าแปลกปลอม

จาก Case 1 และ Case 2 ถ้าตัวเลขไม่ได้มีค่าเป็นตัวเลขแต่บันทึกไว้แบบตัวอักษรใน Row 6 โดยใส่เครื่องหมาย ‘3 หรือใช้ Format แบบ Text ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ตัวเลข 3 ในเซลล์สีเหลืองชิดซ้ายของเซลล์ สูตร Average ได้คำตอบ 5.4 ตรงกับการคิดจากยอดรวม 27 หารด้วยจำนวนนับ 5 เซลล์ ซึ่งนักคณิตศาสตร์ก็จะยิ้มเพราะค่าเฉลี่ยที่ได้จากสูตร Average ให้ผลลัพธ์ตรงกับการใช้ยอดรวม Sum/Count

แต่เมื่อพิจารณาด้วยเหตุผล ตัวเลข 3 ใน Row 6 ต้องนำมาคำนวณด้วยเสมอ ซึ่งต้องได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ห้ามคำนวณตามหลักที่ Excel ใช้ซึ่งสูตร Sum, Count, และ Average จะละเลยไม่นำตัวเลขที่บันทึกไว้แบบตัวอักษรมาคำนวณ

ค่าเฉลี่ยจะมีคุณค่าสื่อความหมายได้ถูกต้องเมื่อเป็นตัวเลขเฉลี่ยที่คำนวณอย่างใช้เหตุผล ดังนั้น Case 3 – 6 ก็ต้องหาหลักคิดให้ดีว่า หากตัวเลขบางตัวบันทึกไว้โดยพิมพ์ตัวอักษรไว้บ้าง เว้นช่องว่างหรือใส่เลข 0 ไว้บ้าง จะนับเซลล์เหล่านี้ด้วยหรือไม่

แทนที่จะใช้สูตร Average ขอแนะนำให้เปลี่ยนไปหาค่าเฉลี่ยทีละขั้นจากยอดรวมหารด้วยจำนวนนับดีกว่า โดยยอดรวมและจำนวนนับจะคำนวณรวมเซลล์ตัวอักษร ช่องว่าง เลข 0 หรือแม้แต่ตัวเลขที่บันทึกแบบ Text ไว้หรือไม่ ต้องใช้หลักเหตุผลนำมาก่อนเสมอ อย่าติดนิสัยคิดแบบนักคณิตศาสตร์ที่ดูแค่จากข้อมูลที่มีอยู่ในมือเท่านั้น

E-Learning

Go to top