เนื่องจากหลักสูตรอบรม Excel Expert Training ซึ่งเคยจัดอบรมที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะหลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel จึงมีผู้พยายามสร้างหลักสูตรลอกเลียนแบบทั้งชื่อหลักสูตรและหัวข้ออบรม โดยมีการเปลี่ยนบางหัวข้อหรือเพิ่มเคล็ดลับเข้าไปบ้างเพื่อทำให้ดูแตกต่างออกไป บางทีก็ตั้งชื่อหลักสูตรคล้ายกันมากแต่เนื้อหาต่างกันคนละเรื่องทีเดียว เพราะเห็นว่าคนที่มาเรียนมักถูกฝ่ายบุคคลส่งมาโดยดูแค่ชื่อหลักสูตรแต่ไม่เคยได้อ่านเนื้อหาที่อบรมด้วยซ้ำ 

ยุคนี้สมัยนี้จรรยาบรรณของครูอาจารย์ผู้ให้การศึกษามีต่างจากแต่ก่อน พอเห็นว่ามีผู้สนใจเข้าอบรม Excel หลักสูตรใดมากก็ลอกเลียนหลักสูตรกันแล้ว ผู้จัดอบรมบางแห่งถึงกับแอบอ้างนำชื่อของผมไปโฆษณาติดประกาศว่า ที่นี่มีอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติเป็นวิทยากร หรือไม่ก็ลอกเนื้อหาไปตั้งชื่อใหม่ แค่ผมสร้างหลักสูตรใหม่นำรายละเอียดมาประกาศไว้บนเว็บก็พบว่าถูกสถาบันอบรมแห่งหนึ่งลอกไปใช้ทันที

คนที่ลอกหลักสูตรก็เอาแต่ลอกอย่างเดียวโดยไม่ได้คิด พยายามสลับหัวข้อให้ต่างจากต้นฉบับแล้วเพิ่มนั่นตัดนี่เพื่อเลี่ยงว่าไม่ได้ลอก แต่ถ้าดูให้ดีก็เห็นชัดๆว่าลอกมานั่นเอง กลายเป็นว่าเรื่องที่ควรจัดลำดับให้สอนก่อนกลับไปสอนทีหลังก็มี เพราะคนลอกไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงที่ไปที่มาของลำดับเนื้อหาที่เตรียมไว้ว่ามีเหตุผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร ยิ่งถ้าไม่เคยเข้าอบรมหลักสูตรของผมมาก่อนจะไม่รู้เลยว่า ยังมีเนื้อหาที่สอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้อีกที่ทำให้หลักสูตรนั้นมีชีวิตจิตใจขึ้นมา

กว่าผมจะกำหนดเนื้อหาและตั้งชื่อหลักสูตรอบรมแต่ละหลักสูตรขึ้นมาได้ ต้องใช้เวลาค้นคว้าหลายเดือน บางหลักสูตรใช้เวลาคิดนานเป็นปี ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา การที่บุคคลากรทางการศึกษาซึ่งมีความรู้ขนาดสามารถสอนคนอื่นได้ ไม่พยายามคิดสร้างสรรค์หลักสูตรเฉพาะของตัวเองขึ้นมาใหม่ แล้วลอกเลียนหลักสูตรไปใช้โดยไม่ขออนุญาตจากเจ้าของก่อน เป็นสิ่งที่น่าละอายใจอย่างยิ่ง

(ที่ผ่านมาผมได้อนุญาตให้คุณพิชาติ ยาพันธ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Excel อย่างมากและช่วยตอบคำถามในฟอรัมมาตลอด สามารถนำหลักสูตรของผมไปจัดอบรมได้ตามที่ขอมา เชิญดู Facebook ของคุณพิชาติ)

สำหรับหลักสูตร Excel ประเภทที่ใช้เวลาอบรม 3 วันของผมซึ่งเลิกจัดอบรมที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ไปแล้วนั้น ผมไม่เคยอนุญาตให้สมาคมนำหลักสูตรใดๆของผมไปจัดอบรมขึ้นอีก ผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าหลักสูตรใดก็ตามที่สมาคมจะจัดขึ้นมาเสริม วิทยากรของหลักสูตรเหล่านั้นต้องมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณดีพอที่จะสร้างเนื้อหาและตัวอย่างของตัวเองขึ้นมาใช้อบรม เพื่อรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และภาพพจน์ที่ดีของตัววิทยากรเองและของสมาคมที่มีมาตลอด และขอย้ำว่าตัวผมเองไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง รับรองคุณภาพ หรือสนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตร Excel ของสมาคมแต่อย่างใด

E-Learning

Go to top