เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของคนรัก Excel
The Essential Excel Expert Tools

วิธีใช้ Excel สร้างผลงานขั้นสุดยอดที่คนเห็นต้องตะลึง คนเก่ง Excel ซึ่งจะขึ้นชื่อว่าสามารถใช้ Excel แบบมืออาชีพได้นั้น ต้องสามารถสู้รบเอาชนะทุกปัญหาที่ขวางหน้าแบบตะลุมบอนกันเลยทีเดียว เครื่องมือหรือสิ่งใดก็ตามที่ Excel มีอยู่ต้องคว้ามาใช้ให้เหมาะสม ถ้าคำสั่งบนเมนูหรือสูตรสำเร็จรูปที่ Excel มียังช่วยไม่ได้ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าคงต้องผสมสูตรหลายสูตรเข้าด้วยกันหรือหันไปใช้รหัส VBA มาช่วย คุณจะได้เรียนรู้ว่ายังมีแนวทางอื่นอีกมากมายที่ใช้แก้ปัญหาและทำให้ Excel ทำงานเองแบบอัตโนมัติได้เช่นกัน

ในหลักสูตรเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของคนรัก Excel เป็นหลักสูตรเดียวที่รวบรวมตัวอย่างงานที่สร้างแบบสุดๆไว้มากที่สุด คุณจะได้เรียนรู้หลากหลายกลยุทธที่จะใช้แก้ปัญหาหลายๆแบบ ซึ่งสามารถนำไปดัดแปลงใช้กับงานของคุณได้แทบทุกประเภท

คุณจะพบว่า วิธีคิดของมนุษย์ สำคัญกว่าวิธีใช้ Excel ที่มีขั้นตอนชัดเจนตายตัวเป็นไหนๆ ปัญหาเส้นผมบังภูเขาที่แก้ไม่ออกนั่นก็เพราะวิธีคิด

จุดมุ่งหมาย

 1. ทราบวิธีคิดและแนวทางการสร้างงานเพื่อใช้ Excel กับงานที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้
 2. จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้คุณหาทางพัฒนาวิธีใช้ Excel อย่างไร้ขีดจำกัด
 3. สามารถสร้างแฟ้ม Excel ที่ทำงานได้อัตโนมัติแบบโปรแกรมสำเร็จรูป
 4. เตรียมตัวเป็นผู้สร้างงานให้ผู้อื่นใช้ เป็นวิทยากร หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

 • เหมาะสำหรับคนเก่ง Excel อยู่แล้วหรืออยากเก่ง Excel ให้เหนือชั้นขึ้นกว่าเดิม
 • ควรผ่านการอบรมหลักสูตรฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพมาก่อน หรือต้องรู้จักการใช้ $, Range Name, และการสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มมาก่อน

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

2 - 3 วันหรือประมาณ 12 - 18 ชั่วโมง ขึ้นกับพื้นฐานความรู้ Excel และความต้องการของผู้เข้าอบรมว่าอยากใช้เวลาเพื่อเจาะลึกแต่ละแฟ้มตัวอย่างอย่างละเอียดมากน้อยเพียงใด

วิธีการอบรม

ชมการสาธิตตัวอย่าง เรียนรู้หลักการคิด และฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้แล้ว

เนื้อหา

 • เคล็ดการเอาชนะตำแหน่งอ้างอิงซึ่งถือว่าเป็นด่านแรกของการใช้ Excel แบบยืดหยุ่น
 • เคล็ดการนำสูตรที่หาค่าได้ไปใช้เป็นสูตรที่บอกตำแหน่ง ทำให้ใช้สูตรเดียวโยกย้ายหาค่าจากหลายตาราง
 • เคล็ดการจัดการกับรายการซ้ำ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าการใช้คำสั่ง Remove Duplicate ที่ไม่ควรใช้หรือ Filter ที่ใช้ได้ไม่กี่เงื่อนไข
 • วิธีวางแผนกำหนดการ แบบหาค่าไปข้างหน้าในอนาคต (Push) หรือจะย้อนหลังหาค่าในอดีตก็ได้ (Pull)
 • วิธีคำนวณย้อนกลับโดยใช้สูตรร่วมกับ Data Table ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ใครๆก็นึกไม่ถึงว่าสามารถใช้สูตร Excel ธรรมดาคำนวณหา FIFO
 • วิธีออกแบบตาราง Template เพื่อทำให้ใช้ชีทเดียวหรือตารางเดียว และช่วยลดความซ้ำซ้อนหรือซับซ้อนในการคำนวณ
 • วิธีศึกษา Sensitivity Study เพื่อคำนวณย้อนกลับหรือตอบปัญหาที่ในหนึ่งคำถามอาจมีหลายทางเลือกหลายคำตอบ
 • วิธีสร้างกราฟให้ยืดหยุ่น เช่น ทำให้เส้นกราฟยืดได้หดได้ กลับแกนนอนเป็นแกนตั้ง ย่อได้ขยายได้ แสดงตารางบนกราฟ ลิงก์ค่าจากเซลล์ไปแสดงกำกับเส้นกราฟ
 • วิธีเอาชนะข้อจำกัดของรหัส VBA ซึ่งมักพบว่าจะหยุดทำงานทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อแฟ้ม ชื่อชีท หรือตำแหน่งเซลล์ให้ต่างไปจากเดิม       
 • วิธีสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาใช้เองโดยใช้ VBA และ Add-in เพื่อเพิ่มความสามารถของ Excel ให้เหนือชั้นขึ้นไปอีก
 • เคล็ดการใช้รหัส VBA สั้นๆ ร่วมกับสูตร เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกมากมายซึ่งจะช่วยจุดประกายความคิดให้กับคุณ
Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top