เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ
Smart Tips for Excel Expert

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ Excel ในการทำงานทุกคนซึ่งอยากเก่ง Excel เป็นความรู้พื้นฐานซึ่งช่วยทำให้ไม่กลัว Excel อีกต่อไป เมื่อหัวหน้ามอบหมายงานมาให้ก็สามารถใช้ Excel สร้างงานได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยำ และยืดหยุ่นต่อความต้องการในการบริหาร

พื้นฐานที่ดีย่อมช่วยทำให้ผู้ใช้ Excel รู้จักพึ่งตัวเองในการเรียนรู้สูตรหรือคำสั่งบนเมนู สามารถสร้างงานที่มีประโยชน์ไม่เพียงแต่ในระยะยาว หากยังสามารถนำแฟ้มนั้นไปให้ผู้อื่นใช้ต่อได้สะดวกอีกด้วย

หลักสูตรนี้ต่างจากหลักสูตรอื่นในท้องตลาดที่มักใช้เวลาอบรมสอนข้ามขั้นไปเน้นสูตรอะไรเยอะแยะไปหมด แต่ไม่ได้ให้ความรู้พื้นฐานว่า ตัวผู้ใช้ Excel จะต้องทำอย่างไรก่อนแล้ว Excel จึงจะคำนวณได้ถูกต้อง

rightSML

หลักสูตรฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ เป็นความรู้ที่ขาดไม่ได้ของผู้ใช้ Excel ทุกคน และขอแนะนำให้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ก่อนเรียนหลักสูตรอื่น

จุดมุ่งหมาย

 1. เป็นความรู้พื้นฐานในการใช้สูตรและคำสั่งของ Excel
 2. สามารถใช้ Excel ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และทำงานเสร็จเร็วขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ต้องเคยใช้ Excel มาก่อนบ้าง สามารถสร้างสูตรและคุ้นเคยกับการใช้คำสั่งเมนู

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

6 - 12 ชั่วโมง ขึ้นกับความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

วิธีการอบรม

ชมการสาธิตตัวอย่าง เรียนรู้หลักการคิด และฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้แล้ว

เนื้อหา

 • วิธีปรับระบบการทำงานของ Excel ให้พร้อมต่อการใช้งานและช่วยทำให้ผู้ใช้ Excel ทำงานได้เร็วขึ้น
 • วิธีสร้างสูตรและแก้ไขสูตรโดยไม่ต้องพิมพ์ตำแหน่งอ้างอิงเอง เพื่อมุ่งลดความผิดพลาดของมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด
 • วิธีแกะสูตรและไล่ที่ไปที่มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ
 • วิธีใช้เครื่องหมาย $ เพื่อสร้างสูตร Smart Formula สูตรเดียวแต่ใช้งานได้สารพัด
 • วิธีใช้คำสั่งลัดจากการใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เพื่อจัดการกับเซลล์สูตรหรือข้อมูลในพื้นที่ตารางขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานลงอย่างมาก
 • แนวทางการออกแบบตาราง การแยกชีทหรือแยกแฟ้มที่ถูกต้อง เพื่อทำให้สะดวกต่อการใช้และปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง
 • วิธีสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มที่จะทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มอีกต่อไป
 • วิธีเปลี่ยนการเชื่อมโยงในสูตรลิงก์ข้ามแฟ้มไปยังแฟ้มใหม่ ไม่ว่าจะแฟ้มใหม่นั้นมีชื่อต่างไปหรือเก็บแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์อื่นก็ตาม
 • วิธีตั้งชื่อพื้นที่ตาราง (Range Name) เพื่อช่วยทำให้การลิงก์ไม่ว่าจะข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มทำได้ง่ายมาก
 • วิธีตั้งชื่อให้กับสูตร (Formula Name) และชื่อค่าคงที่ (Constant Name) เพื่อช่วยย่อสูตรยากๆยาวๆหรือข้อความยาวๆให้สั้นและสะดวกต่อการเรียกใช้
 • วิธีลิงก์ชื่อข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม
 • วิธีใช้สูตรที่จำเป็น เช่น Round Trunc Mod IF Choose Match Index VLookup
 • วิธีใช้ Format และเคล็ดการปรับรูปแบบตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องใช้ Conditional Formatting
 • ข้อห้ามและสิ่งที่พึงระวังในการใช้ Excel โดยเฉพาะวิธีควบคุม Excel ให้คำนวณเพื่อใช้ตัดสินใจได้ถูกต้อง ซึ่งน้อยคนนักจะทราบเรื่องสำคัญนี้

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top