เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

เทคนิคการมอบหมายงานและการใช้ Microsoft Excel สำหรับผู้บริหาร
Microsoft Excel for Executive and Management

ทุกวันนี้ตัวเลขแทบทั้งหมดที่ใช้ในการตัดสินใจได้มาจากโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งถ้าผู้บริหารมอบหมายงานไม่เป็นย่อมต้องใช้เวลารอคอยนานเป็นวันหรือนานกว่านั้น เมื่อคิดจะดัดแปลงแก้ไขก็ทำได้ยากเพราะลืมบอกลูกน้องให้เผื่อเอาไว้ ตัวเลขที่ได้มาแล้วเสนอรายงานขึ้นไปก็จำใจเชื่อว่าถูกต้องเพราะตรวจสอบเองไม่เป็น เรื่องที่ควรทำได้เองก็เอาแต่พึ่งคนอื่น และจากคำสั่งของตัวเองนั่นแหละที่กลายเป็น ข้อจำกัดทำให้รายงานไม่ถูกต้องเสมอไป พอพนักงานที่สร้างแฟ้มลาออกก็ยังสั่ง ให้ใช้แฟ้มนั้นอยู่เพราะดูไม่ออกว่าไม่เหมาะที่จะใช้อีกแล้ว

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีมอบหมายงานที่ใช้ Excel วิธีใช้ Excel ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร วิธีตรวจสอบความถูกต้อง และชมการสาธิตศักยภาพของ Excel ว่าใช้ทำอะไรได้บ้างหรือทำไม่ได้

ระยะเวลาที่ใช้อบรม

 • 6 - 12 ชั่วโมง ขึ้นกับความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 • สามารถมอบหมายงานและควบคุมการสร้างงานให้เสร็จภายใต้กำหนดเวลาที่เหมาะสม
 • เข้าใจวิธีตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Excel
 • สามารถใช้สูตรและคำสั่งที่จำเป็น
 • สามารถจัดการความเสี่ยงจากการใช้ Excel

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

 • ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น
 • หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Excel หรือสเปรดชีต
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ควบคุมภายใน หรือจัดการความเสี่ยงในองค์กร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT และผู้พัฒนาระบบ
 • ครู อาจารย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • มีพื้นฐาน Excel มาบ้าง เคยสร้างสูตรและใช้คำสั่งบนเมนูมาก่อน

 หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 1. ชมการสาธิตหลากหลายทางออกในการใช้ Excel พร้อมรับทราบข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง
 2. วิธีเลือกใช้ Excel ให้เหมาะกับความรู้ความสามารถการใช้ Excel ของผู้บริหารหรือผู้ใช้
 3. เรื่องต้องห้ามเด็ดขาดในการใช้ Excel ซึ่งไม่มีทางควบคุมได้ด้วยโปรแกรม Excel
 4. ปัญหาที่เกิดจากการใช้ Excel แบบไทยๆซึ่งผู้บริหารต้องสังเกตให้ดี
 5. เรื่องที่ห้ามตามใจหัวหน้าเพราะมักทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นยาก
 6. วิธีมอบหมายงานและวิธีตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันทุจริต
 7. แนวทางการสร้างคนเก่ง Excel การวางแผนอบรม และสนับสนุนให้ทำงานร่วมกันนานๆ
 8. สูตรและคำสั่ง Excel ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร

  

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top