เคล็ดการใช้ Excel VBA ในงานฐานข้อมูล
Excel VBA Tips for Database Management

แทนที่จะต้องเสียเวลาคลิกเข้าไปในตารางฐานข้อมูลเพื่อจัดการแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการทำให้ข้อมูลผิดพลาด อาจทำถูก Row แต่ผิด  Column หรือบันทึกทับข้อมูลเก่าโดยไม่รู้ตัว คุณควรหาทางใช้ VBA ช่วยจัดการส่งข้อมูลไปยังเซลล์ที่ต้องการแทนดีกว่า ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่แนะนำเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้สามารถใช้รหัส VBA ที่มีอยู่ต่อไปได้โดยแทบไม่จำเป็นต้องแก้ไขรหัส VBA อีกเลย ไม่ว่าตำแหน่งเซลล์ในตารางจะถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ต่างไปจากเดิมหรือถูกย้ายไปยังชีทอื่นหรือแฟ้มอื่นก็ตาม

เคล็ดลับนี้จะทำให้การใช้ Excel VBA ง่ายจนแทบไม่น่าเชื่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทีเดียว ลดรหัสคำสั่งนับสิบนับร้อยบรรทัดให้เหลือเพียง 2 – 4 บรรทัด คุณไม่ต้องกลัวการเขียนรหัสคำสั่ง VBA อีกแล้ว เพราะแทบไม่จำเป็นต้องเขียนรหัสเองอีกเลย

จุดมุ่งหมาย

  1. สามารถใช้ VBA จัดการบันทึก ค้นหา ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล และจัดพิมพ์โดยอัตโนมัติ
  2. สามารถสร้างรหัส VBA ที่แทบไม่จำเป็นต้องแก้ไขใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงในแฟ้มอีกเลย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผ่านการอบรมหลักสูตร เคล็ดการลดความซับซ้อนของงานโดยใช้คำสั่งลัดบนเมนูหรือใช้ร่วมกับ Macro Recorder มาก่อน

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

1 วันหรือประมาณ 6 ชั่วโมง

วิธีการอบรม

ชมการสาธิตตัวอย่าง เรียนรู้หลักการคิด และฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้แล้ว

เนื้อหา

  • เคล็ดการสร้างรหัสคำสั่ง ซึ่งสามารถใช้ทำงานได้ไม่จำกัดพื้นที่
  • เคล็ดการเลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการ ทั้งแบบถาวรและแบบเลือกได้โดยอิสระ
  • เคล็ดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพร้อมกันทีเดียวทั้งตาราง
  • เคล็ดการส่งค่าลงไปในเซลล์เฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ
  • เคล็ดการจัดการกับตารางเก็บข้อมูลซึ่งมีขนาดไม่แน่นอน
  • เคล็ดการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อมูลรายการสุดท้าย
  • เคล็ดการค้นหา บันทึก แก้ไขข้อมูลตามรหัสลูกค้าหรือรหัสสินค้า
  • เคล็ดการสั่งพิมพ์เป็นชุด เช่น พิมพ์ประวัติลูกค้ารายตัว ให้เสร็จทุกคนในคราวเดียว
Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top