เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Excel Classes
Category: 18 Hours Classes

ฉลาดใช้ “สารพัดสูตร Excel” อย่างมืออาชีพ
Excel Expert Formula

วิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูงในทุกวันนี้ ถูกพัฒนาสูงขึ้นไปกว่าเดิมมาก การพัฒนาที่ว่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวโปรแกรมรุ่นใหม่ๆเท่านั้น แต่กลับเป็น วิธีคิด วิธีใช้งานของมนุษย์ ซึ่งเพิ่มความสลับซับซ้อน และมีแนวทางต่างไปจากเดิม

ยิ่งรู้จักสูตรมากขึ้น สามารถเลือกใช้สูตรที่เหมาะสม แล้วดัดแปลงแก้ไข นำสูตรต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้ดีขึ้นเท่าใด ยิ่งได้รับประโยชน์จากการใช้ Excel มากขึ้นเท่านั้น สามารถใช้แก้ปัญหาในงานซึ่งไม่น่าจะทำได้ ช่วยประหยัดเวลา ลดขนาด file และสร้างงานใหม่ๆได้หลากหลายประเภทขึ้นกว่าเดิม

หลักสูตรนี้นำสารพัดสูตรของ Excel ซึ่งช่วยให้ Excel กลายเป็นโปรแกรมที่โดดเด่นเหนือกว่าโปรแกรมอื่น มาตีแผ่วิเคราะห์อย่างละเอียด มุ่งเน้นให้คุณสามารถ คิดค้นสูตรขึ้นมาใช้ได้เอง ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องจำสูตรให้ได้ทุกสูตร เปิดเผยเคล็ดลับวิธีพัฒนาความคิดต่อไปได้ด้วยตัวเอง สู่เป้าหมายฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

  1. เรียนรู้วิธีคิดค้นหา เลือกใช้ และสร้างสูตร ให้ยืดหยุ่นต่อความต้องการทางธุรกิจ
  2. สามารถป้องกันจุดอ่อน ข้อควรระวัง และสิ่งที่จะทำให้ Excel คำนวณไม่ถูกต้อง
  3. ได้รับคู่มือรวมสุดยอดสารพัดสูตร ซึ่งวิทยากรใช้เวลารวบรวมนับปี

เนื้อหา

ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยน ตัดทอน หรือเพิ่มเติมเนื้อหาเคล็ดลับอื่นๆให้เหมาะสมกับเวลา ระดับความรู้ และความต้องการของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.