เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel
Managing Data with Excel

ข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างยิ่ง แต่จะมีค่าอย่างแท้จริงได้ก็มิใช่ขึ้นกับว่าคุณสามารถใช้สายตาค้นหาข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้ม Excel ได้เท่านั้น คุณยังต้องสามารถใช้ Excel ค้นหาให้พบแล้วนำข้อมูลที่ต้องการนั้นมาใช้ต่อได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ในตารางที่มีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานหรือไม่

หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel นี้จะแนะนำวิธีการที่ถูกต้องในการใช้เมนูคำสั่งและสูตรคำนวณให้ถูกกับกาละเทศะ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่เสี่ยงต่อการทำให้ข้อมูลผิดพลาดหรือถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสูญหาย โดยเฉพาะการใช้ Pivot Table ที่หลายๆต่อหลายคนชอบใช้กันโดยหารู้ไม่ว่า Pivot Table ไม่ใช่เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลที่ดีแม้แต่น้อยและยังมีเครื่องมืออื่นที่ดีกว่าอยู่อีก

PivotLostSML

มองออกทันทีหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จาก Pivot Table นี้ผิดตรงไหน (ดูเฉลยด้านล่างสุด)

จุดมุ่งหมาย

 1. สามารถบันทึก ค้นหา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 2. สามารถใช้สูตรและคำสั่งบนเมนูเพื่อจัดการฐานข้อมูล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผ่านการอบรมหลักสูตร ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ มาก่อน หรือต้องรู้จักการใช้ $, Range Name,และการสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

12 ชั่วโมง

วิธีการอบรม

ชมการสาธิตตัวอย่าง เรียนรู้หลักการคิด และฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้แล้ว

เนื้อหา

 • ข้อพิจารณา ข้อดีและข้อเสีย เพื่อเลือกใช้ Excel หรือ Access หรือใช้งานต่อเนื่องกัน
 • วิธีออกแบบฐานข้อมูลให้เหมาะกับแต่ละประเภทธุรกิจ
 • วิธีลดขนาดฐานข้อมูลให้เล็กลงเพื่อลดความอ้วนอุ้ยอ้ายของแฟ้ม
 • วิธีที่ถูกต้องในการจัดการกับเซลล์ช่องว่างในตาราง
 • วิธีใช้เครื่องมือในการบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น Input Form, Data validation, Conditional Formatting
 • เคล็ดการสร้าง Data Validation และ Conditional Formatting ซึ่งสามารถนำไปใช้งานข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม
 • วิธีใช้สูตรค้นหาและจัดการฐานข้อมูล เช่น VLookup Match Index Indirect Offset
 • เคล็ดการใช้สูตร VLookup ให้ยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง
 • วิธีสร้างสูตร Dynamic Range ซึ่งสามารถเพิ่มลดขนาดพื้นที่อ้างอิงตามปริมาณข้อมูล
 • วิธีจัดกลุ่ม จัดเรียง แยกรวมประเภทรายการหรือข้อความโดยใช้ SubTotal และ Consolidate
 • วิธีใช้สูตร Array หายอดรวมแยกตามประเภทรายการ แบบทั่วไปและแบบหลายเงื่อนไข
 • วิธีใช้สูตร Multiple Match เพื่อแสดงรายการซ้ำโดยอัตโนมัติ
 • วิธีสรุปชื่อสินค้าหรือชื่อลูกค้าเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำ (Unique List)
 • วิธีค้นหาข้อมูลจากตารางที่มีโครงสร้างแปลกๆซึ่งไม่สามารถหาด้วยสูตร VLookup, Match, หรือ Index
 • วิธีใช้และข้อควรระวังในการใช้ Pivot Table
 • วิธีใช้เครื่องมืออื่นเพื่อเอาชนะข้อจำกัดของ Pivot Table

หมายเหตุ

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร หันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูลด้วย Excel กันดีกว่า


(เฉลย จากภาพด้านบน เดือน July หายไป ส่วนยอดรวมแต่ละเดือนยังอาจเป็นของหลายปีมาปะปนกัน ไม่ใช่ยอดรวมของปีเดียวอย่างที่คิดไว้ก็ได้)

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top