เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

Excel Expert Training อบรม Excel แบบตัวต่อตัว has 978 registered members
User Name
ความเก่ง
ลักษณะงาน
จุดมุ่งหมาย
ประเภทอบรม
ในนาม
มนตรี
พันธา
2
วางแผน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
นรินทร์
สุขแสวง
5
Excel2016
ถ่ายทอด
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
สุระชาติ
หนูหมาน
4
การเงิน/บัญชี
การใช้สูตรต่างๆ
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
เมธาวิน
อัครสิทธิเศรษฐ์
3
Admin Support
การวางระบบการทำงาน ไฟล์ข้อมูลให้สามารถลิ๊งค์กันได้แบบครบวงจร
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ธีรวิศิฏฐ์
สุวภัทรโสภณ
3
Electrical & Instrument with Pre-commissioning & Commissioning for Oil & Gas Construction Works / Excel 2010
Database, Privote, Graph etc.
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
จิราพร
วัฒนะเลิศหิรัญ
2
งานเอกสารโรงแรม ชอบ Excel
Excel 2016
ใช้ในการทำงาน เรื่องสูตร แบบฟอร์ม
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
วรกมล
สารโชค
3
การเงิน
data สร้างฟอร์ม
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
ศิวาวุธ
ธรรมธร
1
พนง.สำนักงาน
Excel
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
พิชิต
รัตนภรานุเดช
4
วิเคราะห์ข้อมูล
การนำข้อมูลมาจัดรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
ขวัญเดือน
น้อยสวัสดิ์
4
ธุรการฝ่าย excel 2013
ใช้ในการสร้างข้อมูลให้สะดวกต่อการทำงาน
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
กิตติศักดิ์
ปึงสมบูรณ์ยิ่ง
4
วิเคราะห์ทางบัญชี
ทำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ทำรายงานจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับ

Excel ver2013
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
การใช้ VBA เบื้องต้น
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
พิทักษ์
นามบุปผา
4
Summary report Excel 2010
VBA การประยุกต์สูตร์และคำสั่ง
ตัวต่อตัว 1 คน
บริษัท
วิริทธิ์พล
เจริญวิพัฒศิริ
3
Performance Analyst
VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
อภิรมย์
คำแสน
3
excel 2016
พัฒนาการจัดการข้อมูล
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
นนท์นวินทร์
พงศ์ศิริรัตน์
4
งานวิเคราะห์ข้อมูล / Excel 2013
Data Mining
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
โรจน์ศักดิ์
วิเวช
4
ทำงานด้านสถิติ / 2016
vlookup vba
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
วโรรส
อินทรศิริพงษ์
1
อาจารย์
2010
อยากทราบตั้งแต่พื้นฐาน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
จรัสศรี
แสงทอง
2
บัญชีลุกหนี้
การสร้างสูตรต่างๆเอง
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
จุมพล
เยรบุตร
1
engineer, 2013
เบื้องต้น
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
วุฒิชัย
สุขสมบูรณ์
4
2016
ทำงาน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
ปริยากร
บัวสุวรรณ
2
Excel 2013
อยากเรียนเรื่องการใช้สูตร
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
บุญสม
แซ่ลิ้ม
3
Microsoft Office 2013
VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
กิตติกานต์
พันธุ์มี
3
งานการเงินและบัญชี Excel v.2010
อยากนำ excel มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้การทำงานมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ง่ายต่อการเรียกสืบค้นข้อมูล และอยากเรียนเรื่อง VBA ค่ะ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
อุมาวรรณ
ปานเล็ก
3
Hr
การเขียน VBA
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
วีรชัย
คำพันธ์
3
วางแผนผลิต
vba
2 คน
ส่วนตัว
พิมพ์พิมล
เกตุเทศวงศ์
3
2016
VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
นายพิฆะเนตร
ยอดจันทร์
5
พนักงานขาย
พัฒนาเพิ่มความเร็วในการทำงาน
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
พดัว
ดัว
1
MS office 2016
VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
ภคกร
แก้วล้วน
3
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
VBA
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
ณธกร
จินดามัง
1
stock Office 2010
function ต่างๆ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
สุขสันต์
จำเริญสัตย์
3
งานด้านการสอนในโรงเรียนมัธยม และภาระงานด้านอื่นๆ ที่ต้องการความรู้้ด้าน excel เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
2013-2016
เรื่องการทำงานใในชีวิตประจำวัน
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ทินธินาถ
แก่นแฉ่ง
2
ใช้ในการเก็บข้อมูล
macro and VBA
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
นพรัตน์
เหมือนจันทร์เพ็ญ
4
Excel 2013 เก็บข้อมูลให้ผู้บริหาร
ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
สำเร็จวิทย์
จอมศักดิ์
2
automotive
visaul basic
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
เอกกิตติ
สว่างเรือง
2
Report Excel Version 2013
การใช้ vba อยากเรียนเรื่อง vba
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
ธีรยุทธ
ทะอินทร์
2
office
.ใช้ในองค์กร
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
อรชพรพรรณ
วงษ์คำ
2
ISO Excel 2010/2016
ทั้งหมด
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ภูริพัทธ์
อาจคำพันธ์
1
Freelance
ออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
สมภพ
บวรวนิชพงษ์
2
it support / 2016
กรอกข้อมูล แล้วทุกอย่าง auto
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
ศิริพร
เต่าทอง
1
HR
การปรับเงินเดือน
2 คน
ส่วนตัว
พีรยุทธ
งามเพลินศิลป์
1
Account
เกี่ยวกับกราฟ ฐานข้อมูลที่ดี
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
สุจิณณา
รักเดช
1
Marketing
Macro
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
วณัทษร
ศรีอ่างเงิน
5
Admin
Function
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
สุวรรณา
บำเพ็ญเกียรติกุล
3
ดูแลในส่วนของ IT.. User ใช้งาน Excel V. 2016
ทะเบียนทรัพย์สิน การสร้างไฟล์ข้อมูล ร่วมกับ Word (Mailmerge) สามารถเพิ่มรูปภาพได้
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
ภัทราพร
ชัยตันติพงศ์
3
วิเคราะ์ข้อมูล ประเมินโครงการต่างๆ
อยากใช้เครื่องมือ ในเอกเซลที่จะช่วยลดเวลาในการทำงานและวิธีการใหม่ๆที่ทำให้งาน มีความถูกต้องในการประมวลมากที่สุดและช่วยให้การทำงานไม่น่าเบื่อ
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
เกียรติพงษ์
อินก้อนวงค์
3
คำนวณทั่วไป 2003,2007,2016
สูตรคำนวณแบบต่าง ๆ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
รัชดาภรณ์
บุญริ้ว
1
report / excel 2010
ใช้ในการทำงาน สร้าง report
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
ณัฏฐ์
ศุภพิสิษฐ์
1
ฟรีแลนซ์ ใช้ Excel 2016
สร้างรายการคำนวณให้ง่ายขึ้น
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
ทวี
ชาติแพงตา
4
Excel 2010
อยากรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ excel นำมาใช้กับงานการสร้าง การดึงข้อมูล index+array มาทำ report การนำเสนองานผ่าน graph
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
นพคุณ
ศรีราชา
3
IT Support ใช้ Excel 2016 จาก Microsoft Office 365
Function & Formula
Table tools
Chart tools
Basic VBA & Macro
etc.
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
อภิรักษ์
ใจสุข
3
Engineer.
Macro, VBA
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
รัฐกร
กฤษ
1
IT
VBA
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
ชรินทร์
ชินบุตร
3
งานเก็บข้อมูล
Microsoft 2010
นำกลับมาประยุกค์ใช้ในการทำงานให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การใช้สูตรของ Excel เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
พรพิมล
สดใส
3
งาน import export, boi, stock, HR, Acc, ซึ่งต้องใช้ excel เกือบทุกอย่างโดยเฉพาะการทำ Stock
งาน import export, boi, stock, HR, Acc, ซึ่งต้องใช้ excel เกือบทุกอย่างโดยเฉพาะการทำ Stock
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
ธัชมาศ
วงษ์แจ้ง
3
Backup office
Excel
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ลลดา
แสนจุ้ย
1
Hr And Account
เรียนทุกอย่าง และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกแผนก
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
ภัทรพงศ์
สุวรรณหงษ์
1
งานเอกสาร พื้นฐานทั่วไป
excel เบื้องต้นก่อนครับ
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
จีรพันธ์
วังสิงห์
1
- , Excel version 2016
-
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
นันทวัน
บุณยะวันตัง
3
งานด้านบัญชี
ใช้ excel version 2003
เอาไปใช้งานด้านบัญชี
อยากเรียนการใช้สูตร excel เพื่อการตรวจสอบข้อมูล
ตัวต่อตัว 1 คน
บริษัท
อนุชา
สังข์เจริญ
1
-
-
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
เสถียรศักดิ์
ตั้งสมิตานัน
3
ดึงข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วน มาไว้ในไฟล์เดียวกัน V.2016
function vba
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
พรชัย
สุขทรัพย์
4
2016
Macro VBA อยากเรียนครับ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ยุทธนา
เกษมสู่บุญ
3
รวมข้อมูล และ ทำreport
การใช้งาน array โดยการทำงานเกิดจาก VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
อนุชาติ
ประกาศชัย
4
ธนาคาร/ excel 2010
สร้างเครื่องมือให้คนอื่นใช้งาน
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
ณัษฐมนต์
อริยสุนทร
1
งานเอกสารสำนักงาน
compare ข้อมูล
เรื่องเกี่ยวกับการขัดการข้อมูล และเรื่องการติดต่อข้อมูลจาก database
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
อัจฉรา
ดวงนาค
1
Support Sale
Excel 2010
สูตรต่าง
การทำงานให้ง่ายขึ้น
วางแผนงานด้วย Excel
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
ชัยวุฒิ
มหา
1
WAREHOUSE
MARCO
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
เมธาวิน
อัครสิทธิเศรษฐ์
4
งานธุรการ และสนับสนุนการตลาด โดยใช้งาน MS Excel 2016
Advance Excel
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
ชัชวาลย์
ไพรสัณฑ์
4
Excel 2013
ใช้ส่วนตัวทำรายงาน
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
เพ็ญศิริ
ตุ้มเทียน
3
Thesis
ประยุกต์ทำโปรแกรมอัตโนมัติ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ยุทธา
ไกรณรงค์
2
นำเข้าส่งออกโลหะ คุมสต๊อก สั่งซื้อ บันทึกการติดตามการขาย บรรจุหีบห่อ
การบริหารงาน การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การขาย การจัดซื้อ เพื่อการตัดสินใจ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
ภาณุพงศ์
ยุติ
1
Engineer report
VBA , Pivot
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
ชลทิตย์
ทองมาก
5
Planning
Supply chain management
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
ช่อทิพย์
อู่อรุณ
3
document excel2007
เรื่องสูตรและการใช้งาน excel
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
พนิดา
แก้วคู่
4
ฝ่ายบัญชีต้นทุน ธุรการทั่วไป
เกี่ยวกับ Excel ทุกอย่าง
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
อำนวย
ลิ้นจี่
1
เก็บรวบรวมข้อมูล
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
วงศ์ดนัย
กิตตินันท์
4
บัญชี การเงิน
การจัดการ สถิติ การเงิน
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
วิลาวัลย์
มอญกุดเลาะ
3
2013
ใช้ในการทำงานและเพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง
อยากเรียนvbaเพิ่มเติมค่ะ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ปิยอนันต์
หวลหงษ์
3
พนักงานบริษัท/2013
n/a
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ดนัยภัทร
พรึงลำภู
2
ด้าน research ต่างๆ ใช้ excel 2013
ใช้ในการทำเอกสารหรือจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปในแนวทางดีขึ้น สะดวกรวดเร็วสวยงาม
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
วรรธนา
หมายหาทรัพย์
1
งานเกี่ยวกับบัญชี และ ธุรการทั่วไป ใช้ Excel 2013
การเขียน code VBA
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
พิมพวรรณ
ชูจันทร์
2
2007 / 2013 / 2016
Macro VBA
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
อาทิตย์
นราศร
3
IT
VBA
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
สมศักดิ์
เอี่ยมสี
3
ช่างเทคนิค Windows 2007 / Excel 2003
การใช้ VBA เขียน code คำสั่งการทำงาน
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ณิชาภัทร
เต็มใจ
1
Excel 2016 /// ต้องการงานประเภทรีพอร์ต
-
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
วิฑูรย์
งามสงวนประภา
3
Supply Chain Management, Excel 2010
Index, Data Table, Name Range, VBE
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
วิวัฒน์
รุ่งเจริญสมบัติ
3
ทำงานด้านไอที / Excel 2016
การทำฐานข้อมูล และเทคนิคการใช้สูตรต่างๆ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ธีรพันธุ์
สายสมุทร
3
งานเอกสารทั่วไป
การจัดการเอกสารที่ซับซ้อน
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
พวงแก้ว
ไทรทองมี
2
ใช้งานเป็นบางอย่างแต่ค่อนข้างเกี่ยวกับ Code
VBA
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
พูนเพิ่ม
จารุพงศา
5
Excel 2017, Data Analysis
Data Analysis
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
อาทิตย์
ขันทอง
4
Data Processing
Excel 2007
สร้างระบบงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเพื่อให้บุคคลอื่นในองค์กรเข้ามาใช้ได้ง่ายๆ
โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทาง excel มากนัก
สิ่งที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มคือ การนำ excel มาใช้ร่วมกับ Data mining
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ญาณิศา
สุภาวงค์
3
โรงงานอุตสาหกรรม
งาน
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
กติกา
ไผ่พงเจริญ
2
2013
เพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น และลดความผิดพลาดจากบุคคลที่ทำ
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
กฤษฎา
จิตหาญ
4
เอกสาร
ต่อยอดงานและข้อมูลที่ต้องการทำ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
วรนันท์
จันทร์เจิดหล้า
4
office automation ทั่วไป
VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
จุฑาพร
ตามี
1
admin / Excel 2010
การสร้าง VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
เยาวนุช
จิระเกียรติกุล
4
excel 2013, excel 2017
excel vba
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
นาย ตรัยรัตน์
ขาวละออ
1
2013
VBA
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ทองสุข
พึ่งโพธิ์ทอง
2
งานด้าน IT
แนะนำเพื่อนร่วมงาน
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
ธนัชพัทธ์
เกียรติธรรมลาภ
3
version 2013 งานด้านวิเคราะห์ข้อมูลและทำโปรโมชั่นการขาย
การวิเคราะห์งาน
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
จัส
ทองฟ้า
5
Analysis
For work
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
แสงทะวี
กัลยม
1
Internal Audit
ใช้ในการทำงานของตนเอง
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
สุรเชษฐ์
แดงเอียด
3
2013
เขียนคำสั่ง
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
วิกร
ปัณฑ์ศิริโรจน์
4
SA / Programmer
Formula, Array, Offset
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
วีรดา
สิทธิตนเอง
2
2003-2007
vba
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
ศิรินทร์ทิพย์
บุญยืนวิไล
2
Excel2016
Excel Vba
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
ประจักษ์
พรมเรือง
4
ออฟฟิศทั่วไป Excel 2010
นำความรู้ไปต่อยอดอาชีพ
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
สุทธิรักษ์
สำราญ
6
ออกแบบทางวิศวกรรม และบริหารงาน
ใช้ในการสร้างไฟล์ออกแบบ และบริหารงานโครงการ
อยากเรียนรู้เรื่องแนวการพัฒนาและการสร้างสูตร เพื่อต่อยอดความรู้การทำงาน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ขวัญหทัย
สิริวัฒนาพาท
3
Excel Version 10
สูตรและการใช้ VB
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
วิรัตน์
พงศ์ธาดาพร
1
2013
macro
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
สุรพงษ์
พรเฉลิมพงศ์
2
Data analysis
Excel 2013
VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
ธนานันต์
จิระณรงค์ศิริ
4
เรียนปริญญาโท
การใช้งาน vba
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
นันทชัย
วุฒิกรวิภาค
5
เขียน VBA
เขียน VBA
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
พิชญา
โชติณภาลัย
4
production control planning
planning and advance excel
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
สุทธิเดช
ไกรนรา
1
2010
ทั่วไป
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
ชาญยุทธ
ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
3
2016
ฐานข้อมูล
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
สัญญา
เจนบ้านผือ
2
ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ใช้ Excel version 2010, 2013
นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาสร้างแฟ้มงานเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ และที่สำคัญเพื่อนำมาถ่ายทอดให้พนักงาน
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
พัชญ์สินี
วงษ์จันทร์
1
excel
ใช้ในการสร้างไฟล์ในการทำงาน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
สุรเชษฐ์
นาควิเชียร
2
2016
macro
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
สุรชาติ
เพ็ญพิชัย
4
งานพัฒนาและปรับปรุงองค์กร / Excel 2013
การออกแบบโครงสร้างตาราง และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย excel
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ภาติกร
ไมตรี
3
Data Managemant
การทำงาน จัดการฐานข้อมูล ทำระบบ SQL
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ลัยลา
เจีะยุโซ๊ะ
2
งานจัดซื้อและสต็อค / Excel 2016
เรื่องการสร้างแบบฟอร์มโดยใช้ VBA และเรื่องฐานข้อมูล
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ศิวะพล
จำนงศักดิ์ทรัพย์
2
ใช้ทำบัญชี ทำไฟล์Excel เพื่อเก้บข้อมูล และคำนวน
อยากเข้าอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้excel เพราะที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นการใช้งานแบบง่ายๆเท่านั้น และถ้ามีโอกาสอยากศึกษาในเรื่อง vba เพิ่มเติมด้วย ในการนำไปใช้จะนำไปประยุกต์กับเอกสารที่ใช้อยู่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
นรารัตน์
พลพรม
2
2013
เอาไปใช้งาน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
สมสกนธ์
วุฒิอังสโวทัย
3
สรุปผลข้อมูลเพื่อทำรายงาน
ฐานข้อมูล data base
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
พรณิภา
ตุ้ย
3
excel 2010
ใช้ในการทำงาน การสร้างสูตร excel
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ศิวกร
ถิ่นใหญ่
4
กำลังทำการหาค่าเฉลี่ยโดยอ้างอิงจาก ID โดยข้อมูลมีหลาย Sheet
ใช้ Excel 2013
เรื่องการใช้ สูตรต่าง ๆ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
จีรพรรณ
เอี่ยมพงษ์
1
เจ้าหน้าที่ไอที
ปรับมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
ศิรินาถ
ดวงพิมพ์
3
Engineer Excel2010
การจัดการข้อมูลเพื่อทำรายงาน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ไพลิน
พิพัฒน์นุตเน
1
Purchasing
ใช้ในการทำงาน
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
ณรงค์เดช
กุลโชติ
3
ทำข้อมูลเกี่ยวกับStockตัวสินค้า excel 2007
การใช้ Excel ทำข้อมูล เกี่ยวกับการ กระจายข้อมูลให้ตรงตามต้องการ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
วิลาสินี
ลวนคำ
3
2010
ทำงาน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
พิสิษฐ์
พิริยะวณิชย์
1
เป็นพนักงาน บริษัท คูโบต้าระยอง จำกัด
สร้างฐานข้อมูล ครับ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
บรรจง
เลิศภิรมย์ลักษณ์
2
จัดเตรียมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อการวิเคราะ์ ใช้ excel V 2010
การใช้สูตรเพื่อการสร้าง dashboard
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
นฤวรรณ
ปานพวงแก้ว
3
2016
การใช้สูตรต่างๆ
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
ก่อกิติ
สัตยเลิศยรรยง
2
เป็นช่างซ่อมบำรุง / Microsoft Excel 2010
อยากนำความรู้ไปใช้เรื่องการเขียน VBA เพื่อสร้าง content การใช้งานให้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้การใช้งาน excel ให้สามารถใช้ excel ได้งานขึ้น และเรื่องการทำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
/ อยากเริ่มพื้นฐาน VBA และการนำไปใช้ จนถึงการใช้ VBA ระดับสูง
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
สุทธิลักษณ์
ศรีสว่าง
3
HR
กราฟ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
สุธรรม
วิสุทธิเมธีกร
2
วิศวกร
อยากเรียน macro
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
นรากร
เฮงสิ
3
วิศวกร หน่วยงานเอกชน เอกเซล 2010
ในเรื่องงานและการบันทึกข้อมูล
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
สุทธิรักษ์
วงษ์ทองดี
3
offfice job ทั่วไป excel 2007
VB,Macro
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
สุทธิ
ทองสถิตย์
3
Marketing / MS Office 2013
ประยุกต์ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการขาย การตลาด การผลิต อื่นๆ
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
กฤช
อนุกูล
2
การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ทำแบบการผลิต
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
ธนพล
จิตรีนิตย์
1
2011
ทุกเรื่องครับ
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
จตุพล
ทองงาม
2
365
ช่วยคนอื่น
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
จตุพล
ทองงาม
2
365
ช่วยคนอื่น
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
กฤษณะศักดิ์
พวงจันทร์
4
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
งานด้านระบบประมวลผลข้อมูล กราฟ สถิติ
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
ธนัช
กานต์ธนาชาญ
3
Excel 2010/2013
Function,Formula,Technic ในการใช้ Excel,VBA
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
เฉลิมพล
พละแสน
1
งานรีพอร์ตทั่วไป
Excel 2013
การใช้สูตร และ VBA
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ศาสตรา
ศาสนโสภา
3
Excel 2007งานงบประมาณขององค์กร, การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
งานงบประมาณขององค์กร, การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
ผจญ
หัมพานนท์
2
ทำข้อมูล
เขียน Macro ตรวจสอบข้อมูล
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
วรโชติ
สำราญถิ่น
3
excell 2013
การใช้ฟังก์ชั่นของexcelในการทำงานในอุตสหกรรม
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
วิชัย
ล้อเจริญ
4
ทำงาน ด้าน IT นำเอาความรู้ excel ไปเพื่อแก้โจทย์ ให้ user
นำเอาความรู้ excel ไปเพื่อแก้โจทย์ ให้ user เพื่อให้งานรวดเร็วขึ้น อยากเรียน VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
นภา
วงศ์ไชย
3
Data analyst ,Excel 2016
พัฒนางาน เพื่อให้่ข้อมูลเร็วขึ้น
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
ภัทราภรณ์
วงศ์สิริ
1
กรอกข้อมูล
excel 365
การจัดการข้อมูล
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
อนุพันธ์ุ
มงคลคูณ
4
สต๊อกสิน excel 2013
lookup
ตัวต่อตัว 1 คน
บริษัท
อรรถกร
เพชรสด
3
ศึกษาอยู่ครับ
ที่บ้าน Version 2007 ครับ
ที่มหาวิทยาลัย 2016 ครับ
การใช้ MS Excel ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ศิริธร
เกตุกราย
3
ทำแผนกบัญชี excel2013
.ใช้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสินค้าและงานด้านบัญชี
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
สุรินธร
บริสุทธิ์สวัสดิ์
4
ทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะต้องมีมุมมองด้านปฏิบัติการกับด้านการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ใช้ Excel Version 2007 และ 2010 ในการจัดทำข้อมูลที่วิเคราะห์ ทั้งในรูปแบบตัวเลขและกราฟ เพื่อนำเสนอ
ถ้ามีโอกาสเข้าอบรมต้องการนำความรู้เสริมความรุ้เดิมที่มีอยู่ และเพิ่มความชำนาญในการใช้ excel เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้อง รวดเร็ว และตอบโจทย์ที่ต้องการแก้
อยากเรียนเรื่องการจัดการข้อมูลเพื่อทำกราฟ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมุลที่มีอยู่ เพื่อเรียกข้อมูลมาใช้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องจัดทำใหม่
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
อนันต์
นามคาน
3
MS Office 2016 จัดการระบบข้อมูลเกี่ยวกับการออกรายงานการเข้าทำงานของพนักงาน และรวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวเนื่องใช้งานการเงิน การบัญชี
พัฒนาทักษะทางด้านโครงสร้าง Excel การเขียน VBA จัดการระบบฐานข้อมูลภายใน Excel & Access วิธีการ และเทคนิคเฉพาะด้านสามารถพัฒนาและต่อยอดได้
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
เฉลิมชัย
ลิมป์ปิยาภิรมย์
3
เป็นที่ปรึกษาทางภาษี
การคำนวนทางการเงิน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
วรรณา
รัตนชัย
1
Excel V.2013
อยากเรียนสูตรและ VBA เพื่อใช้ในการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
ต้อง
ชิมลาง
1
sdfasfas
asfsfsf
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
ธงชัย
หอมมาลา
4
การเขียนสรุปรายงาน
เทนนิคการใช้สูตร หรือ ฟังกลั่นต่างๆใน excel
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
รัฐชิตา
หาญแก้ว
4
Data analysis
array macro
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
วิทยา
อุ่นศรี
4
IT MS office 2010,2013,2016
ทำงาน, vb
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
สุปรียา
ประภาพันธ์บุษกร
2
ทำงานด้านการตลาด ใช้ excel เพื่อตั้งราคาสินค้า ให้ Excel 2013
pivortable และ VB เพื่อเอาไว้กรองข้อมูล และสามารถเขียน code ง่ายๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ณัฐวุฒิ
มณีวรรณ์
3
อสังหาริมทรัพย์
เขียนสูตรคำนวนและทำสถิติต่างๆ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
บุญเสริม
แต้มคำภีร์
3
วางแผนการผลิต
วางแผนการผลิต
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
พรรณพิสุทธิ์
เลี้ยงวัฒนา
2
Import and export/Excel 2016
สามารถเก็บและจัดการข้อมูลโดยExcelได้อย่างคล่องแคล่ว เพิอประหยัดเวลาในการทำงาน
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
กาญจนา
นิรงค์บุตร
2
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
Excel. Version 2013
จะนำความรู้ไปใช้ในการทำงานที่องค์กร และนำไปช่วยพัฒนาการเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
วลัยภรณ์
วิทยานุศิษฐ์
3
Admin, Data analyse and Report
อยากที่จะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรีพอท
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
มินตรา
ไพรอนันต์
1
EXCEL ทำเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงาน ที่ต้องคำนวณโอที และวันทำงานคะ
เรื่องการทำสูตรที่สามารถนำมาปรับประยุกต์กับการที่ทำให้งานออกมามีความถูกต้องและผิดพลาดน้อยที่สุดคะ
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
อรรถพล
หริ่งรอด
2
IT
VBA
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
เริงชัย
บรรจง
3
ดูแลโปรเจ็คงานติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์ ใฃ้ Excel2007
ต้องการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการตารางเนื้องานของแต่ละโปรแจ็คให้ดูงานและมีข้อมูลที่ครบถ้วน อยากเรียนในเรื่องของการจัดการข้อมูลเป็นพิเศษ
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ยุทธพงษ์
บุตรรักษ์
1
ทำงาน Production control เกียวกับวางแผนการผลิตบริษัทเอกชน
ออกแบบตารางการผลิต วางแผน และส่งมอบ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
ปองพล
พิมาน
5
IT โรงแรม ใช้ Office 2007,2010, 2013,
ใช้กับแผนกบัญชีในที่ทำงาน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ธนวุฒิ
ขันทะ
3
Excel2016
-
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
กนกวรรณ
บุปผเวส
4
ทำงานเกี่ยวกับงบประมาณและการทำ presentation สำหรับผลการดำเนินงานเพื่อเสนอกรรมการบริหารของบริษัท/ Excel 2010
นำความรู้มาใช้กับงาน สำหรับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่จะทำให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลที่ต้องการนำเสนอได้อย่างเข้าใจ โดยอยากเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูลแต่ละเภทว่าควรมีการนำเสนอในรูปแบบใดบ้าง
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
วรินทร์ธร
สุนทรเลิศพิศาล
2
ลักษณะงาน: เป็น Coordinator ทำฐานข้อมูล และดึงข้อมูลเพื่อนำมาทำพรีเซ็น ใช้งาน คู่กับWord, Excel,Powerpoint, ทำแบบฟอร์มใช้สูตรและทำตาราง เป็นส่วนใหญ่

Excel Version : 2010
ใช้เรื่องงาน และอยากประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ด้วย สนใจสูตร, ตาราง, ฟังชั่นต่าง ๆ และสามารถพัฒนาไปสู่การเขียนสูตรใช้งานง่าย ๆ ได้
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
รัตนา
ใบเจริญ
4
shipping; excel 2010
นำมาใช้กับงานที่ทำเนื่องจากงานในปัจจุบันมีการนำข้อมูลจากโปรแกรมของบ. ออกมาเป็น excel เพื่อนำไปสร้าง report ใน access และมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ข้อมูล
ดังนั้น จึงต้องการเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้งาน excel + access ให้เพิ่มมากขึ้น
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม การจัดการฐานข้อมูล การใช้งาน Excel VBA หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
เทพ
มังกร
3
งาน IT 2007-2016
สอนคนอื่นต่อ งานไอที
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
อารีฟีน
แชป้อ
3
งานเอกสาร MS Excel 2013
การคำนวณตัวเลขต่าง ๆ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
ทรัพย์สิทธิ์
ฤกษ์รังสิมา
4
ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจ
ใช้ในหน้าที่งาน อยากเรียนเกี่ยวกับการใช้สูตรต่างๆ และการนำข้อมูลมาแสดง
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
ณัฐนันท์
เสาวคนธ์
4
งาน QA

Excel Ver.2003
สูตร Excel ที่ใช้ในการทำงาน

สามารถเอาไปต่อยอด และพํฒนาการทำงานให้เร็วมากขึ้น
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
ธัญวรรณ
แก้วล้วน
2
กฎหมาย/ excel 2010
ทำฟ้อง
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
บุญเสริม
ทองช่วย
3
ทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
การนำเสนอ ข้อมูลโดยใช้ pivot table
ยังไม่อยากเข้าอบรม
ส่วนตัว
กิตติชัย
มานะสถิตย์
3
Procurement และ หัวหน้าจัดซื้อ
PivotTable Report with Query table and MySql Connection.
ในที่ทำงาน 10-20 คน
บริษัท
นพดล
ชาวแพรกน้อย
3
Manufacturing / Version 2013
MACRO / VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
พลพล
ชมภู
1
ขายของ
ทำงาน
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
นิพนธ์พัทธ์
พิมพ์พัทเลิศ
3
ทั่วไป
VBA
ในที่ทำงาน 10-20 คน
ส่วนตัว
ธน
คัณทักษ์
4
support user
ใช้พัฒนามาโครต่างๆ
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
สิทธิพงษ์
แซ่จึง
2
2013
การใช้สูตรต่างๆ
ยังไม่อยากเข้าอบรม
บริษัท
กฤตย์ภัทร์
คะ่มา
3
MIS : Excelc 2013
ถ้าได้อบรมอยากนำความรู้ไปใช้ทำงาน เพราะต้องใช้ Excel ทำงานเพื่อสรุป Report ให้เจ้านายทุกวัน อยากเรียนเกี่ยวกับ VBA
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
บริษัท
พิมพภรัณย์
แพทยานันท์
4
Excel version 2016 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินและ Operation ของบริษัทฑฤกษา
วิเคราะห์ทางการเงิน เรียนคนเดียว หรือเป็นกลุ่มก็สะดวก
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
ภูหมอก
เสริมจันทร์
2
Excal 2016
ลักษณะ เป็นพ่อบ้าน ช่วยภรรยาทำงานด้านข้อมูลเพื่อทำวิจัยทางการแพทย์และจัดทำคงคลังวัสดุในห้อง LAB
-สินค้าคงคลังของห้องแลป รพ.ชุมชน
-รวมข้อมูลการใช้วัสดุ เพื่อจัดทำแผนจัดซื้อในปีงบถัดไป
อยากปูพื้นฐาน Excal ให้พร้อมเพื่อเตรียมรับความรู้
จะนำไปต่อยอด เพื่อจัดการกับข้อมูลของห้อง LAB ในรพ.ชุมชนต่างๆ (เพราะที่ทาง รพ.ศูนย์นำมาให้ใช้มันหลายขึ้นตอนโดยไม่จำเป็นครับ ทำให้ภาระงานเพิ่มขึ้น)
ตัวต่อตัว 1 คน
ส่วนตัว
วัลลภา
โรจนสโรช
3
Plannner
Excel version 2016
ในการทำงาน เพื่อลดกระบวนการทำข้อมูล
กลุ่มย่อย 3 - 4 คน
ส่วนตัว
Go to top