ปัญหาระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องมักจบลงด้วยการลาออกของลูกน้อง ปัญหามักมาจากความต้องการรายงานหน้าตาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆของหัวหน้าหรือผู้บริหาร ถ้าหัวหน้าและลูกน้องมาเข้าอบรมพร้อมกันก็จะได้ทราบว่า Excel สามารถสร้างรายงานอะไรให้ได้บ้างโดยอัตโนมัติ หน้าตารายงานบางอย่างแม้ไม่ตรงกับใจหัวหน้าเท่าใดนัก แต่ลูกน้องสามารถทำให้เสร็จใน 15 วินาที ย่อมดีกว่าการสั่งให้สร้างตารางหน้าตาตามใจฉันแต่ต้องรอเป็นวันกว่าจะเสร็จ

ในการอบรม นอกเหนือจากการสอนวิธีใช้ Excel แล้ว หน้าที่ของผมอีกประการหนึ่งก็คือ สอนให้หัวหน้ารู้ว่าเวลามอบหมายงานต้องสั่งงานอย่างไร ต้องบอกอะไรลูกน้องบ้างเพื่อเขาจะได้เตรียมเผื่อไว้ให้ตั้งแต่แรก ถ้าหัวหน้าไม่ได้มาเข้าอบรมก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกน้องที่ต้องรู้จักตั้งคำถามว่าหัวหน้าต้องการให้ใช้ Excel สร้างงานแบบไหน หรือคิดสร้างงานเผื่อไว้สำหรับความต้องการที่ไม่คาดคิดของหัวหน้าไว้เสมอ

Go to top