ผู้เข้าอบรมคนหนึ่งเดินมาแนะนำเพื่อนๆอีกหลายคนที่มาเข้าอบรมร่วมกันว่า พวกเขากำลังเริ่มตั้งบริษัท เลิกคิดที่จะซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มาใช้แล้ว พอดีได้ไปดูงานที่โรงงานอื่นพบว่าเขาใช้ Excel กัน คุยไปคุยมาได้ทราบว่าเป็นความรู้ที่เรียนมาจากอาจารย์สมเกียรติ ทุกคนที่โรงงานนั้นใช้แต่ Excel โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอื่น

“ที่โรงงานนั้นเขาส่งพนักงานมาเรียน Excel กับอาจารย์แล้วกลับไปสร้างแฟ้มใช้ร่วมกัน พบว่าดีกว่าโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้อยู่เดิมที่มีหลายโปรแกรมแต่ไม่สามารถส่งต่อข้อมูลมาใช้ต่อเนื่องกันได้”

ถ้าคุณมีโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่แล้วก็มักพบว่าโปรแกรมเหล่านั้นสื่อสารต่อกันไม่ได้ ก็ใช้ Excel ช่วยจัดการข้อมูลที่ส่งจากโปรแกรมสำเร็จรูปหนึ่งไปใช้ต่อกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่ใช้อยู่ ทำให้สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยไม่ต้องลงทุนซื้อใหม่

Go to top