บริษัทแห่งหนึ่งเห็นประโยชน์ของ Excel มากจนคิดจะใช้ Excel เป็นโปรแกรมหลักที่จะแชร์ข้อมูลภายใน บริษัทอีกแห่งวางแผนการขายไว้ว่าจะใช้ Excel นี่แหละบันทึกการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วแชร์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปยังฝ่ายผลิต บริษัทอีกหลายๆแห่งก็เข้ามาปรึกษาอยากจะแชร์ข้อมูลด้วย Excel นี้เช่นกัน ที่คิดกันแบบนี้จะได้ประหยัดเงิน ไม่ต้องหาโปรแกรมอื่นมาใช้ และเห็นว่ามีคนเปิดสอนวิธีแชร์ Excel เลยอยากจะเรียนวิธีแชร์กับผม

เรื่องแชร์ข้อมูลนี้แม้ Excel จะมีเมนูคำสั่งให้ทำได้ แต่อย่าใช้เลยครับเพราะระบบของ Excel ไม่ได้เตรียมพร้อม 100% ไว้สำหรับการแชร์ เวลาแชร์ข้อมูลกันจริงๆมีปัญหาที่นึกไม่ถึงซึ่งต่างไปจากเวลาสอนให้แชร์อีกมากมายนัก สุดท้ายการแชร์ก็สร้างปัญหาและหาตัวผู้รับผิดชอบได้ยาก คนแรกที่เสนอให้แชร์นั่นแหละที่ต้องรับผิดไป

ผมแนะนำให้ใช้โปรแกรมประเภทฐานข้อมูลที่ทำงานบนระบบอินเตอร์เน็ต เช่น SQL มาใช้ดีกว่า ส่วน Excel ใช้เป็นตัวรับข้อมูลจาก SQL มาจัดทำรายงาน พอถึงขั้นอยากจะแชร์ข้อมูลก็ควรลงทุนบ้าง อย่าคิดแต่ว่าจะประหยัดจนเกินไป

Go to top