Excel Expert Training ให้การอบรม Excel แบบกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 4 คน จะได้มีโอกาสเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด มาคนเดียวก็สมัครเรียนร่วมกับคนอื่นได้ หรือจะอบรมแบบส่วนตัวซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนมาจากที่ทำงานเดียวกันโดยมีสิทธิพิเศษที่จะเลือกวันอบรมได้ตามใจ 

คุณสามารถเลือกเนื้อหาเรื่องที่อยากเรียนได้เอง อยากเรียนเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากรู้ ได้คำตอบทุกปัญหาที่อยากถาม ได้ประโยชน์ดีกว่าและคุ้มค่ากว่าการอบรมกลุ่มใหญ่ๆ พอมาเข้าเรียนสายหน่อยก็ต้องนั่งไกลจอ มองตัวอย่างบนจอวิทยากรแทบไม่เห็น หรือต้องทนเรียนหลายหัวข้อที่ไม่น่าสนใจ พอสงสัยก็ไม่กล้ายกมือถามเพราะคนอื่นเขามีแต่พยักหน้าว่าเข้าใจ

คุณจะได้เรียนรู้ Excel ไม่จำกัดแค่วิธีใช้สูตรหรือคำสั่งบนเมนู แต่จะได้แนวทางและหลักการที่จะนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ร่วมกันในการสร้างงาน ซึ่งใช่ว่าใครที่ไหนจะสอนกันได้

MVP12yearsAd

คุณจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ซึ่งเชี่ยวชาญ Excel ระดับประเทศคนหนึ่งของไทย เป็นคนไทยคนแรกและคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการยกย่องจากบริษัท Microsoft ให้เป็น Microsoft Excel Most Valuable Professional ติดต่อกันมากกว่า 10 ปี ซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้สร้างเว็บ Excel Expert Training นี้เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา

อาจารย์สมเกียรติเคยสร้างชื่อเสียงด้านการอบรม Excel ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 - 2557 ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เคยเป็นทั้งระดับผู้ใช้งานเองและผู้บริหารในบริษัทชั้นนำทั้งขนาดใหญ่และเล็ก จึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แบบเจาะลึก และให้มุมมองได้อย่างกว้างขวาง คุณจะได้รับโอกาสเรียนรู้และสอบถามอย่างใกล้ชิดแบบหาไม่ได้จากที่ใด เคล็ดลับบางอย่างแม้ต่างชาติก็ยังไม่มีความรู้เช่นนี้
(ประวัติอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ)

56787border

SFK scg4 640

 

นอกจากนี้ ขอเชิญเรียนรู้ Excel ได้ฟรีจาก บทความแนะนำวิธีการใช้ Excel

ร่วมเข้ากลุ่มคนรัก Excel ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/ThaiExcelLover 
ติดตามบทความใหม่ๆได้จาก https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining

 

XLLovers 

 

 

 

 

 

  

 

 

Public Training ต่างจาก Private Training อย่างไร 

Public Training เป็นการอบรมคล้ายกับที่จัดอบรมกันทั่วไป ซึ่งมีกำหนดวันอบรมและหลักสูตรไว้ให้คุณเลือก เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยกันได้ ผู้เข้าอบรมมาจากหลายแห่ง ไม่จำเป็นต้องเคยรู้จักกันมาก่อน มาคนเดียวก็สามารถเข้ามา join + joy เรียนหลักสูตรที่ต้องการได้เสมอ

Private Training เป็นการอบรมแบบส่วนตัว ซึ่งจัดให้กับผู้สนใจที่มาจากที่ทำงานเดียวกัน โดยผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวันอบรม เนื้อหา และระยะเวลาที่ต้องการอบรมได้เอง

Public Training และ Private Training ซึ่ง Excel Expert Training จัดอบรมขึ้นนี้ มีประโยชน์กว่าที่อื่นอย่างมาก เพราะที่นี่จะรับจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 4 คนต่อรอบเท่านั้น เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถามอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ได้ที่โทร 097 140 5555 หรือ Excel@ExcelExpertTraining.com 

แผนที่ห้องฝึกอบรม Excel Expert Training
ซอยรามคำแหง 35

อบรมแบบ Public 3+1 ชั่วโมง มาคนเดียวก็สมัครเรียนได้ รับแค่ 4 คน

เพื่อตอบรับกับเสียงเรียกร้องจากผู้สนใจอยากจะมาเรียน Excel กับผมเป็นจำนวนมาก แต่ละคนอยากจะเข้ามา join + joy ร่วมเรียนกับกลุ่มที่มาเรียนแบบส่วนตัว แต่ไม่สะดวกในเรื่องความเป็นส่วนตัวและวันว่างไม่ตรงกัน ผมจึงเปิดรับการอบรมแบบ Public ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจ แม้จะมาคนเดียวก็สามารถสมัครเข้าเรียนร่วมกับคนอื่นในหัวข้อเรื่องที่มีความสนใจตรงกัน โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมาจากที่ทำงานเดียวกัน

เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าอบรมได้รับการอบรมที่มีคุณภาพมากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการอบรมแต่ละครั้งจะรับผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 4 คนเท่านั้นและกำหนดเนื้อหาอบรมให้มุ่งเจาะลึกเฉพาะเรื่อง

02

ระยะเวลาอบรม 3+1 ชั่วโมง

เพื่อจะได้เรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น แทนที่จะอบรมกันโดยไม่รู้จักกันมาก่อนเลย ถ้าอยากมาแต่เช้า หนีรถติด มาพูดคุยแนะนำตัว อวดผลงาน หรือสอบถามปัญหาอะไรก็ได้ตั้งแต่ 8.00 น. ส่วนการอบรมจะเริ่มต้นจากเวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ตามวันที่ซึ่งจะได้ประกาศให้ลงชื่อสมัครกันต่อไป

ตามสบายครับ ถ้าอยากมาเข้าเรียนตอน 9.00 น.เลยก็ได้ โดยขอให้มาก่อน 15 นาที เผื่อเวลาเดินทางไว้บ้าง

สถานที่อบรม

อบรมที่ห้องฝึกอบรม Excel (Home of Excel Expert Training)
7/1 ซอยรามคำแหง 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240
ดูแผนที่และภาพถ่ายเส้นทาง 

MapRoad ExcelExpertTrainingเส้นทางที่ลงสีเขียวไว้ใช้เลี่ยงรถติด

ราคาค่าอบรม

ค่าอบรมคนละ 3,000 บาท หากสมัครเข้าอบรมพร้อมกันมากกว่า 1 คน ราคาจะถูกลง โดยราคาจะแสดงให้เห็นเมื่อกรอกจำนวนคนที่สมัครแบบมาเป็นกลุ่ม

ค่าอบรมนี้เป็นจำนวนเงินหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว (หากจะหักภาษี โปรดดูวิธีการคำนวณภาษี ตามคำวินิจฉัยของสรรพากรเลขที่ กค 0702/2072 ข้อที่ 2.2)

หากเปรียบเทียบราคาค่าอบรมนี้กับการอบรมที่อื่นซึ่งดูเผินๆแล้วค่าอบรมต่อชั่วโมงของเขาถูกกว่า แนะนำให้เทียบจำนวนผู้เข้าอบรม ประสบการณ์ของวิทยากร และเนื้อหา ซึ่งผมมั่นใจว่าการอบรมของผมให้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้เต็มที่ อีกทั้งคุ้มค่าทั้งในแง่จำนวนเงินและเวลาทำงานที่เสียไปอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

การอบรมเป็นแบบฝึกปฏิบัติพร้อมกัน จึงต้องมีพื้นฐานการใช้ Excel มาบ้าง รู้จักการใช้เครื่องหมาย $ การใช้คำสั่งบนเมนู ต้องเคยใช้ Range Name มาก่อน ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมของแต่ละหลักสูตรอาจแตกต่างกัน จึงขอให้ดูในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นด้วย

เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเข้าอบรม ขอให้ศึกษาการใช้ Smart Formula และ Range Name
ได้จาก https://excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips 

ชมวิดีโอเรื่องเครื่องหมาย $ ได้จาก 
https://youtu.be/Iikt_GOTA1Y

ชมวิดีโอเรื่อง Range Name ได้จาก 
https://youtu.be/4qoIjAWSsqk 
https://youtu.be/eqZQMiMDCaU

หากมีพื้นความรู้น้อยกว่าคุณสมบัติที่แจ้งไว้ ไม่ควรสมัครเข้าร่วมอบรม เพราะในการอบรมจะไม่เสียเวลามาย้อนสอนพื้นฐานให้อีก

วิธีการสมัครเข้าอบรมและเงื่อนไข

 1. ดูรายละเอียดของหลักสูตรอบรมและวันที่เปิดอบรมได้จาก 
  https://excelexperttraining.com/home/public-training/public-training 

 2. เมื่อต้องการสมัครเข้าอบรม ขอให้คลิกปุ่ม สมัครเข้าอบรม ด้านล่างของหน้ารายละเอียดหลักสูตร โดยเลือกปุ่มสมัครแบบมาคนเดียวหรือแบบมาเป็นกลุ่ม เพื่อลงชื่อสมัคร พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีซึ่งต้องการให้แสดงในใบเสร็จรับเงิน

  RegisButton 

  หากสมัครเข้าอบรมแบบมาเป็นกลุ่ม ราคาค่าอบรมจะลดลงตามจำนวนคนในกลุ่ม

  ถ้าหลักสูตรนั้นมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่รับได้แล้ว ข้อความบนหน้าปุ่มจะเปลี่ยนจากคำว่า สมัครเข้าอบรม เป็นคำว่า ลงทะเบียนจองคิว ขอให้ลงทะเบียนเข้าคิวไว้ก่อน ถ้าหากมีผู้สละสิทธิ์ยกเลิกการจองก็จะให้คิวลำดับถัดไปมีสิทธิ์เข้าอบรมแทน

  QButton

 3. ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถสมัครให้ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้

 4. เมื่อลงทะเบียนสมัครอบรมเสร็จแล้ว ขอให้คอยตรวจสอบกล่องรับอีเมล จะมีอีเมลแจ้งไปหาเพื่อขอให้โอนเงินค่าอบรม โปรดรีบโอนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ผมส่งอีเมลแจ้ง 
  .......โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
  .......เลขที่ 140-2696-437
  .......ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
  .......อีเมลส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Excel@ExcelExpertTraining.com 

 5. ถ้ามีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเกิน 4 คน จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมัครเข้าอบรมก่อนและจ่ายชำระเงินครบก่อน มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครลำดับถัดไป

 6. หลังจากลงทะเบียนสมัครแล้ว หากต้องการยกเลิกการสมัคร สามารถทำได้เองโดยคลิกที่ลิงก์ในอีเมลที่จะส่งไปให้เพื่อแจ้งให้โอนเงิน

 7. ถ้าสมัครเรียนหลักสูตรอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสูตร ขอให้ผู้เข้าอบรมพิมพ์ คู่มือติดไม้ติดมือ (20 หน้า) ตามลิงก์นี้ ติดตัวมาด้วย ในวันอบรมจะได้รับแจกแฟ้มตัวอย่างและแฟ้มคู่มือหลักสูตรอบรมยอดนิยมรวม 5 หลักสูตร เป็นคู่มือหนากว่า 500 หน้า

 8. ต้องเตรียมสมุดจดและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาเอง ติดตั้ง Excel 2007/2010/2013/2016 ขึ้นไปและใช้เมนูภาษาอังกฤษ

 9. กรณีที่บริษัทเป็นผู้จ่ายค่าอบรม ขอให้บริษัทออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผมด้วยและนำมามอบให้ผมในวันอบรม โดยขอให้ถือว่าเงินค่าอบรมที่โอนให้ผมนั้นเป็นยอดหลังจากหักภาษีแล้ว ผมจะออกใบเสร็จรับเงินให้เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เต็มที่

 10. หากหลังจากโอนเงินแล้วแต่ต้องการยกเลิกการสมัคร ต้องอีเมลแจ้งให้ผมทราบก่อนวันอบรมล่วงหน้า 30 วัน หรือถ้ามีการยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินค่าอบรมให้ โดยขอให้ผู้ยกเลิกการสมัคร ส่งอีเมลตอบรับเงินคืนหรือลงนามในใบรับเงินคืนเป็นหลักฐานให้ผมด้วย

  ถ้าไม่มาเข้าอบรม ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงินค่าอบรมคืน

ขอให้ใช้อีเมล Excel@ExcelExpertTraining.com ในการติดต่อกับอีเมลของคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน หรือโทรติดต่ออาจารย์สมเกียรติได้ที่ 097 140 5555

อบรม Excel แบบส่วนตัว (Private Training) 1 - 4 คน

การอบรมแบบส่วนตัวเป็นการอบรมสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับผู้เข้าอบรม 1 - 4 คน

เหมาะสำหรับเตรียมความรู้ Excel ให้พร้อมต่อการทำงานได้ทันที เพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน สมัครงาน ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก หรือกำลังหาทางปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ดีขึ้น

ผู้เข้าอบรมสามารถขอให้อาจารย์สมเกียรติช่วยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้ก็ได้ หรือจะเลือกอบรมหลักสูตรใดก็ได้ที่ระบุไว้ในเว็บนี้ โดยสามารถเลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจจากหลายหลักสูตรมาอบรมร่วมกันในการอบรมครั้งหนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องเลือกเนื้อหาอบรมจากแค่หลักสูตรเดียว

xlstudents

ประโยชน์ของการอบรม Excel แบบส่วนตัว 

 1. เนื่องจากรับจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง 1 - 4 คนซึ่งทุกคนมาจากที่ทำงานเดียวกัน จึงเป็นวิธีอบรมที่มีคุณภาพดีที่สุด ทำให้ได้รับประโยชน์จากการอบรมแบบนี้อย่างเต็มที่ ดีกว่าการเข้าอบรมแบบอื่นๆหรือแม้แต่แบบ In-house
 2. คุ้มเวลาและคุ้มค่าที่สุด ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น แม้ต้องจ่ายมากกว่าบ้าง
 3. ได้เรียนรู้เนื้อหาตามที่สนใจและตรงกับปัญหาที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มลดเวลาที่ใช้อบรมแต่ละหัวข้อได้เอง
 4. สามารถเลื่อนวันอบรมที่จองไว้เป็นวันอื่นที่สะดวก เพียงขอให้เป็นวันที่ยังอยู่ในช่วงระยะของวันอบรมทั้งหมดที่จองไว้
 5. มีความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิด สามารถปรึกษาเรื่องลับหรือยกปัญหามาหาทางออกร่วมกัน
 6. เรียนรู้ได้เร็วกว่าทำให้ใช้เวลาอบรมน้อยกว่าการเข้าอบรมแบบกลุ่มใหญ่ เชิญอัดเสียงหรืออัดวิดีโอการอบรมไว้ทบทวนได้ตามสบาย
 7. เพื่อนร่วมงานที่มาอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel ในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยทำให้ใช้ Excel ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง (ประโยชน์ข้อนี้สำคัญมาก)
 8. สามารถนำความรู้ที่เรียนไปทดลองทำเองแล้วเก็บข้อสงสัยมาถามในการอบรมครั้งถัดไป
 9. ไม่ต้องเสียเวลาทำงานทั้งวันหรือหลายวันติดต่อกัน สามารถนัดหมายมาอบรมได้ในวันและเวลาที่สะดวก
 10. พิเศษ ผู้เข้าอบรมจะได้รับแจกแฟ้มตัวอย่างและแฟ้มคู่มือหลักสูตรอบรมยอดนิยมรวม 5 หลักสูตร
  เป็นคู่มือหนากว่า 500 หน้า

รายละเอียด

 • รับจำนวนผู้เข้าอบรม 1 - 4 คนแบบส่วนตัว (private) ซึ่งทุกคนมาจากที่ทำงานเดียวกัน
 • สามารถมีผู้ติดตามอีก 1 คน (ผู้ติดตาม หมายถึง ผู้ที่ร่วมเข้าฟัง ซักถามปัญหา แต่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกปฏิบัติ)
 • อบรมที่ห้องฝึกอบรม Excel ซอยรามคำแหง 35 (ดูแผนที่ย่านรามคำแหง)
 • รับจัดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ
 • อบรมช่วงเช้า ครั้งละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 12.00 น
 • ขอให้จองอบรมแต่ละครั้งให้เว้น 2 - 3 วันหรือสัปดาห์ละครั้ง เพื่อจะได้มีวันพัก นำความรู้ที่เรียนไปได้ทดลองใช้ก่อน และมีโอกาสได้กลับมาซักถามกัน
 • ถ้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วต้องการอบรมเต็มวันคือวันละ 6 ชั่วโมง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง
 • ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมสมุดจดและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาเอง ติดตั้ง Excel 2007/2010 ขึ้นไปโดยใช้เมนูภาษาอังกฤษ
 • ขอให้ download และพิมพ์แฟ้ม pdf คู่มือติดไม้ติดมือ (20 หน้า) ติดตัวมาใช้อบรม ส่วนแฟ้มคู่มือหลักสูตรอบรมจะแจกให้ในวันอบรม

โปรดคลิกเพื่ออ่านเงื่อนไขสำคัญ
สำหรับการนัดหมาย เลื่อน หรือยกเลิกการอบรม

 

EasyView_640

 

จากจอภาพด้านหน้า ผู้เข้าอบรมสามารถชมภาพจากเครื่องของวิทยากรได้คมชัดทั้งภาพและเนื้อหา

 

XLStudents

xlroom01a

xlroom06a

 

แพงหรือถูก ราคาค่าตัวของคุณ

สมัยทำงานพัฒนาระบบงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เคยเห็นหัวหน้าตบโต๊ะแรงๆใส่หน้าเพื่อน เพราะระบบเรียกเก็บเช็คที่เขาปรับปรุง สามารถช่วยทำให้ธนาคารประหยัดเงินและเวลาได้นิดเดียวในขณะที่ต้องเสียเวลาคิดระบบใหม่นี้ตั้ง 2 – 3 เดือน

“ประหยัดได้แค่นี้ ไปทำอย่างอื่นดีกว่า ไป้” หัวหน้าตบโต๊ะพร้อมกับพูดออกมาเช่นนี้

นี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมต้องคิดเสมอว่า จะทำอะไรก็ตามต้องคุ้มค่า หาทางทำให้ประหยัดเงินและประหยัดเวลาให้ได้ หรือเดี๋ยวนี้ผมจะเพิ่มต่ออีกนิดว่า อย่างน้อยต้องมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

อย่างราคาโปรแกรม Microsoft Office กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ คุณคิดว่าแพงไหม หลายคนยังแอบใช้โปรแกรมเถื่อนที่ไม่มีลิขสิทธิ์อยู่เลย ไม่ยอมลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์มาลองฝึกฝีมือที่บ้านตัวเองเสียอีก คิดแต่ว่าเป็นเรื่องของบริษัทต้องจัดหามาให้ นี่เป็นเพราะลืมคิดเปรียบเทียบกับราคาค่าตัวของคุณและความสุขของคุณ

สมัยที่ผมยังทำงานเป็นลูกจ้างเงินเดือนจิ้บจ้อยอยู่นั้น ผมยอมลงทุนออกเงินเอง หาซื้อหนังสือ Lotus 1-2-3 กับ Excel นับสิบๆเล่มรวมเป็นเงินหลายหมื่นบาท นี่ยังไม่รวมราคาค่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมที่ต้องหาซื้อรุ่นใหม่ๆมาใช้อยู่เรื่อยๆ พอออกจากที่ทำงานกลับมาบ้านก็นั่งอ่านตำราฝึกใช้ Excel ต่ออีกจนดึกดื่น งานบางงานแม้ไม่เกี่ยวกับ Excel ผมก็ยังขวนขวายออกเงินเองซื้อหาโปรแกรมมาใช้ทำงานของธนาคาร โดยไม่ได้ขอเบิกเงินจากธนาคารสักบาทเดียว เพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมลงทุนไปจะช่วยทำให้ผมทำงานสบายขึ้นมาก ไม่ต้องเสียแรงเสียเวลามานั่งหลังขดหลังแข็งเหมือนคนอื่นเขา

พอผมย้ายมาสอน Excel ก็ได้พบกับผู้เข้าอบรมหลายคนที่ลงทุนควักกระเป๋าตัวเองมาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งๆที่ตัวเขาเองก็เก่ง Excel พอตัวอยู่แล้ว เขาเหล่านั้นยอมลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ทำงานได้ชั่วชีวิต พอได้คำตอบเรื่องที่ติดค้างคาใจย่อมช่วยลัดเวลาทำงานได้เร็วกว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนๆเพื่อคิดเองเป็นไหนๆ

ขอเพียงคิดเปรียบเทียบกับค่าตัวของคุณว่า หากสามารถใช้ Excel แล้วทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแค่วันละ 15 นาที พอเอาค่าแรงหรือเงินเดือนของคุณคิดเป็นต่อชั่วโมงมาคูณกับเวลาที่ประหยัดได้ เพียงไม่นานจะคิดเป็นจำนวนเงินมากกว่าค่าหนังสือ ค่าโปรแกรม ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าอบรมรวมกันเสียอีก

 

About Excel Expert Training

 

  

Excel Expert Training จัดอบรม Excel มานานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539
โดยอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ Excel ระดับแนวหน้าของประเทศ
เป็น Microsoft Excel MVP คนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รางวัลนี้นานกว่า 10 ปี

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้สร้างเว็บ Excel Expert Training นี้
เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา

อีกทั้งยังเคยเป็นวิทยากรให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กว่า 18 ปี
เป็นวิทยากรให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กว่า 5 ปี
นี่คือหลักฐานแห่งความมั่นใจในคุณภาพ

Excel Expert Training มุ่งจัดอบรมให้มีคุณภาพสูงสุด รับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 4 คนต่อรอบเท่านั้น
คุณสามารถเลือกอบรมแบบ Public หรือแบบ Private ซึ่งคุณสามารถ
กำหนดเนื้อหาที่ต้องการอบรมได้เอง และนัดอบรมในวันและเวลาที่สะดวก


Excel-logo-icon 90bw

 

xlroom01 850

EasyView 856

จากจอภาพด้านหน้า ผู้เข้าอบรมสามารถชมภาพจากเครื่องของวิทยากรได้คมชัดทั้งภาพและเนื้อหา

xlroom850

EETLogo wTableSML

EETEmailPhone

 

 

 

EETSmart01

Go to top