ตอนนี้ดิฉันจะทำระบบบิลขายให้กับบริษัทประดับยนต์
และได้วางหน้าบิลเรียบร้อยแล้ว
ตอนแรกคิดว่าจะพิมพ์เองเกี่ยวกับรายการสินค้า แต่มีหลายรายการที่ให้ทำงานช้าลง
จึงอยากตั้งรหัสสินค้ามาอ้างอิงรายการ คือพอพิมพ์รหัสเสร็จ
ในช่องรายการก็จะขึ้นรายการที่ต้องการทันทีอย่างนี้ต้องใช้สูตรอะไรคะ

ขอบคุณคะ