ผมรบกวนสอบถามการเลือกข้อมูลตามเอกสารแนบหน่อยครับ
1. ผมใช้ Data validation ในช่อง F3 เพื่อเลือกจังหวัด แต่พอในช่อง F4 ต้องการให้แสดงผลอำเภอหรือเขตเท่าที่มีในจังหวัดนั้นเท่านั้น
2. และในช่องตำแหน่งก็เหมือนกันครับหากเลือกจังหวัดแล้วให้เลือกตำแหน่งเฉพาะที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นเท่านั้น โดยตำแหน่งของแต่ละจังหวัดอาจจะมี 1 ตำแหน่งหรือมากกว่า ไม่ทราบว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ครับ

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านล่วงหน้าครับ