ขอสอบถามวิธีการสร้าง bell curve เพื่อใช้วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานโดยเปรียบเทียบเกรดที่ประเมินออกมาจริง และเกรดที่เป็น guideline ของบริษัทค่ะ

มีตัวอย่างตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

ขอคำแนะนำจากสมาชิกทุกคนด้วยนะคะ:smile:

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ