Attachment 11841

คือผมต้องการได้เส้นตามลูกศรครับ (แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆ) และค่าที่ได้ด้วยครับ เพราะต้องเอาไปคำนวนต่อ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ?

ปล กราฟเป็นเส้นทีมาจากจุดที่ผมมีนะครับ แลวก็ทำให้มันเป็นเส้น