สวัสดีครับ ผมอยากทราบวิธีใช้สูตรชำระเงินในช่องสรุปวันชำระเงิน I1 - I3 ว่าลูกค้ารายใดที่ Paid, Overdue, Not Overdue โดยคำนวนจากวันที่ครบกำหนดชำระ วันที่รับชำระ และวันที่ปัจจุบัน ตามไฟล์ที่แนบมาครับ ขอบคุณครับ