ผมต้องการหาค่าต่ำสุดของคะแนนสอบโดย สอบ1+สอบ2+สอบ3 = คะแนนรวม
แต่มีบางแถวที่ผมว่างไว้ โดยช่อง สอบ1 สอบ2 สอบ3 ไม่ได้กรอกข้อมูล และผมทำการ SUM สอบ1 สอบ2 สอบ3 ที่ช่องคะแนนรวม ได้ค่าเท่ากับ 0 และช่องถัดมาได้ทำการใช้สูตร =MIN() แล้วได้ค่าต่ำสุดเป็น 0
ในความต้องการของผมคือ = ช่องคะแนนรวมจะมีทั้งที่มีข้อมูลแล้ว และยังไม่มีข้อมูล ผมจะหาทั้ง Colume โดยที่ไม่เอาคิดค่า 0 ได้ยังไงครับ

ขออภัยถ้าอธิบายแล้วเข้าใจยาก