คำถามคือถ้าจะใช้ vlookup และ hlookup ในสูตรเดียวกัน โดยได้ result อย่างไฟล์ที่แนบมา ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่คะ ถ้าสูตรนี้ไม่ได้ รบกวนแนะนำสูตรอื่นที่ทำให้ได้ result แบบที่ต้องการด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ