เรียนอาจารย์ ผู้รู้ทุกท่าน กระผมรบกวนสอบถามครับ คือว่าต้องการทำกราฟวงกลม โดยต้องการให้ข้อมูลในตารางที่แบ่งออกเป็นสองส่วน ให้ออกมาเป็นกราฟวงกลมเดียวกัย ไม่ทราบว่าทำยังไงครับ ตอนนี้ทำได้แค่แยกครับตามไฟล์แนบครับ ขอบคุณครับ