สวัสดีครับ

ขอสอบถามปัญหาจากการใช้งาน Excel 2010 ที่เปิดผ่านทาง E-Mail แล้วเกิด Run-Time Error 1004
โดยขึ้นข้อความตามรูปที่แนบมาด้วย

ทำให้ VBA ที่เขียนไว้ ไม่ทำงานตามที่เขียนไว้
(เพื่อทำการซ่อน Sheet และข้อมูลบางส่วนไว้)

จะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างครับ


หมายเหตุ - การใช้งานของ User จะเป็นการเปิดไฟล์ที่แนบมาทาง E-Mail โดยตรงเลย
ขอบคุณครับ