ผมต้องการซ่อน #N/A ที่ R4 กับ AY4

กรณีที่ลูกหนี้มีบัตรหลัก แต่ไม่มีบัตรเสริม รบกวนผู้รู้ช่วยหาวิธีให้ด้วยครับ

เพราะผมลองใช้ IFกับIserror แล้วก็ไม่ได้อยู่ดีครับ