ไม่ทราบว่ามีวิธีเอาข้อมูลทั้งหมดจากการใช้ find and replace ออกมาได้หรือไม่ครับ โดยจากไฟล์แนบ "Find and Replace result" นั้นผมต้องการเอา Result ของการค้นหา ddd ทั้งหมดโดยอยากได้ค่าของ Book , Sheet, Name, Cell, Value และ Format ที่แสดงในผลของการค้นหาออกมาเพื่อเก็บใน excel ครับ

ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ