ผมได้ลอง Add Ins : Money.xla แล้ว พบว่าเมื่อให้อ่านเป็นจำนวนเงินภาษาอังกฤษ จะพบว่ามี "S" ขึ้นมาก่อนคำว่า "Only" จึงขอเรียนถามว่าจะมีวิธีใดที่จะตัด "S" ออกไปได้หรือไม่

ขอแสดงความนับถือ
Kittiruj