เรียนท่านผู้รู้ครับ
ผมอยากใส่สัญลักษณ์ เช่น alpha และ lamda ลงใน messagebox เพื่อบอกให้ user ทราบว่าต้องใส่ค่าสัมประสิทธิ์นี้เพื่อจะได้คำนวณได้ถูกต้อง
จะมีวิธีการอย่างไรครับ. ลองใช้ cha() เลขต่างๆก็ไม่แสดงครับ
ขอขอบคุณครับ