ขอความรู้การทำ Highlight ตัวอักษรตามไฟล์แนบด้วยครับ

ขอบคุณครับ