รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำครับ
-ต้องการหาข้อมูลหมาบเลขโทรศัพท์ว่าอยู่ใน sheet ใด
-จากนั้นให้แสดงผลรายละเอียดนั้นโดย vlookup

//ขอบคุณมากครับ