เชิญ Download บทความ Excel ของผม ที่ลงในนิตยสาร EWorld ฉบับ PDF ได้จาก

http://ge.tt/8YDtfE9

ตามปกติจะเขียนบทความลงทุก 2 เดือนครับ (เดือนเลขคู่)