Quote Originally Posted by เอก View Post
ตามที่คุณ excel_fever แนะนำนั่นแหละครับ ต้องทำวันที่ ให้เป็นวันที่ซะก่อน แล้วก็จะสามารถจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้ เพราะตัวเลข 1, 2, 3, 4, ....... นั้น เราเข้าใจไปเองว่าคือวันที่นี้ ของเดือนนี้ ของปีนี้ แต่ Excel ก็เห็นเป็นเพียงตัวเลขธรรมดาๆ เท่านั้น

ดังนั้น จึงควรทำให้วันที่เป็นวันที่ และยังต้องทำตารางวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย เพื่อจะได้รู้ว่า วันไหนเป็นวันหยุด
ผมมีไฟล์ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ลองไปศึกษาดูครับ หลักการเดียวกัน

หลักการ
1. ทำตัวเลือก รายชื่อเดือน (ตั้งชื่อ List_Month)
2. ทำตารางวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตั้งชื่อ List_Holiday)
3. หาวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ ไว้เปรียบเทียบ
4. ใส่สูตรแสดงวันที่ 1 เพื่อเป็นวันตั้งต้น
5. วันที่ต่อๆ มา ก็บวกเพิ่มจากวันที่ 1 แต่แสดงผลไม่เกินจำนวนวันของเดือนนั้นๆ
6. ใช้ Conditional Formatting โดยตรวจสอบวันที่ว่าเป็นวันอะไร และเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่
รบกวนถามอีกครั้งครับ ถ้าต้องการให้ไฮไลท์แบบทำงาน 6 วัน แล้วหยุด 2 วัน โดยไม่สนใจวันเสาร์และอาทิตย์ จะทำอย่างไรครับ