ผมต้องการให้ User เลือกรหัสพนักงานของตนเอง
แล้วก็จะแสดงหน้า Custom Views ที่ตั้งเป็นเลขรหัสของพนักงานแต่ละคนไว้ครับ
โดยที่ User ไม่ต้องเลือกจาก Menubar
แต่ติดปัญหาตรงที่ผมไม่สามารถนำ Range Name ที่ตั้งเป็นเซลล์รับค่าของรหัสมาแทนใน code ได้ครับ
PHP Code:
ActiveWorkbook.CustomViews "[YourID]".Show