เงื่อนไข คือ 1.ถ้าแผนและผลไม่ตรงกันให้ใส่สีเตือนไว้ทั้งในช่องแผนและผล คือลองใช่สูตร Interior.ColorIndex แล้วแต่ไม่สำเร็จคือในเงื่อนไขเดียวมันไม่ขึ้นสีเตือนทั้งแผนและผลครับ มันขึ้นได้อันเดียว 2.ให้วน Loop ดูจากในช่อง "ลำดับที่" ถ้าไม่มีให้หยุด Loopรบกวนฝากดูด้วยครับ ขอบคุณมากครับ