สวัสดีครับ

สมมติว่า เราตั้งชื่อเซลล์ A1 ว่า "Goal"

จะหาว่าเซลล์ A1 มีชื่อว่าอะไร ได้อย่างไรด้วย VBA

ขอบคุณครับ