ขอสอบถามผู้รู้ เราสามารถใช้ data validation สำหรับการเลือก list รายการที่อยู่ และ รายการที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ครับ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเลือก A ใน column ที่ 1, column ถัดไป จะเลือกได้เพียง 1 หรือ 2
ถ้าเลือก B ใน column ที่ 1, column ถัดไป จะเลือกได้เพียง 3,4,5
เป็นต้น

ขอบคุณครับ
Kavin