ผมเพิ่งสมัครมาเป็นสมาชิกครับ และกำลังหัดเขียน vba รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ผมอยากเขียน vba โดยพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยบางส่วน ใน textbox1 ที่สร้างบน Userform ถ้ามีบางส่วนที่ตรงกับชื่อในฐานข้อมูล ก็ให้แสดงชื่อรายชื่อทั้งหมดขึ้นมาต้องทำอย่างไรครับ หากผมได้ post อย่างไม่ถูกต้องแนะนำด้วยครับ