เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: วิธีค้นหา Last Cell

 1. #1
  สมเกียรติ
  Guest

  วิธีค้นหา Last Cell

  สูตรจาก http://www.techonthenet.com/excel/qu...last_value.php

  Data range is formatted as text
  If your range contains only text values, you could use the following formula:
  =INDEX(range,MATCH(REPT("z",255),range))
  • where range is the range that you wish to check
  For example, if you wanted to find the last text value in column A, you would use the following formula:
  =INDEX(A:A,MATCH(REPT("z",255),A:A))

  For example, if you wanted to find the last text value in range C2:C10, you would use the following formula:
  =INDEX(C2:C10,MATCH(REPT("z",255),C2:C10))
  Data range is formatted as numeric
  If your range contains only numbers, you could use the following formula:
  =INDEX(range,MATCH(9.99999999999999E+307,range))
  • where range is the range that you wish to check
  For example, if you wanted to find the last numeric value in column A, you would use the following formula:
  =INDEX(A:A,MATCH(9.99999999999999E+307,A:A))

  For example, if you wanted to find the last numeric value in range C2:C10, you would use the following formula:
  =INDEX(C2:C10,MATCH(9.99999999999999E+307,C2:C10))
  Data range contains both text and numeric
  If your range contains both text and numeric values (ie: there must be at least one text and one numeric value in your range) and you want to find the last value, you could use the following formula:
  =INDEX(range,MAX(MATCH(9.99999999999999E+307,range),MATCH(REPT("z",255),range)))
  • where range if the range that you wish to check
  For example, if you wanted to find the last value (either text or numeric) in column A, you would use the following formula:
  =INDEX(A:A,MAX(MATCH(9.99999999999999E+307,A:A),MATCH(REPT("z",255),A:A)))

  For example, if you wanted to find the last value (either text or numeric) in range C2:C10, you would use the following formula:
  =INDEX(C2:C10,MAX(MATCH(9.99999999999999E+307,C2:C10),MATCH(REPT("z",255),C2:C10)))
  ======================================

  VBA จาก http://j-walk.com/ss/excel/tips/tip30.htm
  The LASTINCOLUMN function
  Code:
  Function LASTINCOLUMN(rngInput As Range)
    Dim WorkRange As Range
    Dim i As Integer, CellCount As Integer
    Application.Volatile
    Set WorkRange = rngInput.Columns(1).EntireColumn
    Set WorkRange = Intersect(WorkRange.Parent.UsedRange, WorkRange)
    CellCount = WorkRange.Count
    For i = CellCount To 1 Step -1
      If Not IsEmpty(WorkRange(i)) Then
        LASTINCOLUMN = WorkRange(i).Value
        Exit Function
      End If
    Next i
  End Function
  The LASTINROW function
  Code:
  Function LASTINROW(rngInput As Range) As Variant
    Dim WorkRange As Range
    Dim i As Integer, CellCount As Integer
    Application.Volatile
    Set WorkRange = rngInput.Rows(1).EntireRow
    Set WorkRange = Intersect(WorkRange.Parent.UsedRange, WorkRange)
    CellCount = WorkRange.Count
    For i = CellCount To 1 Step -1
      If Not IsEmpty(WorkRange(i)) Then
        LASTINROW = WorkRange(i).Value
        Exit Function
      End If
    Next i
  End Function
  Link อื่นที่น่าสนใจ
  http://www.ozgrid.com/VBA/ExcelRanges.htm
  http://www.mvps.org/dmcritchie/excel/lastcell.htm

 2. #2
  สมเกียรติ
  Guest
  สำหรับคนไทยที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นไทยหรืออังกฤษ ควรเปลี่ยนสูตรในส่วนของ
  MATCH(REPT("z",255),range)
  เป็น
  MATCH(REPT("",255),range)
  หรือ
  MATCH("",range)
  หรือ
  MATCH(CHAR(250),range)

  ส่วนกรณีที่เป็นตัวเลข ไม่จำเป็นต้องใช้ตามฝรั่งเขาหรอกครับ
  MATCH(9.99999999999999E+307,range)
  ใช้แค่
  MATCH(999999999999,range)
  ขอให้ใส่ตัวเลขอะไรก็ได้ที่มากกว่าตัวเลขที่เก็บอยู่ในตารางก็พอแล้ว

 3. #3
  สมเกียรติ
  Guest
  Match ทำหน้าที่คืนค่าเป็นตำแหน่งรายการสุดท้ายให้ได้ก็เพราะ
  1. โครงสร้างสูตร Match ที่ใช้ ไม่ได้กำหนด option หลังสุดในวงเล็บเป็นเลข 0 หรือ -1
  2. และ ค่าที่นำไปใช้หา เป็นค่าที่มากกว่าค่าที่เก็บไว้
  ซึ่งในกรณีที่ไม่ได้กำหนด option ไว้หรือกำหนด option = 1 จะถือว่า Match จะหาค่าจากตารางที่ต้องเรียงค่าจากน้อยไปมาก ดังนั้นเมื่อสูตร Match พยายามเปรียบเทียบค่าไปเรื่อยๆทีละค่า แต่กลับไม่พบว่ามีค่านั้นอยู่ จึงคืนค่าเป็นเลขบอกตำแหน่งสุดท้ายให้ในที่สุด

  ที่ผมใช้ Char(250) เพราะเป็นอักขระที่น่าจะมากกว่าตัวอักษรทั้งปวง ไม่ว่าไทยอังกฤษ หรือแค่ใช้ "ๆ" ก็พอแล้วและสะกดสั้นกว่า Char(250)

  ขอแนะนำให้พวกเราใช้สูตร Match ด้วยความเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องไปใส่เลข 9 หลายๆตัวแถมต้องมี E+307 หรือไม่จำเป็นต้องใส่สูตร Rept("ฮ",255) เพื่อทำให้กลายเป็น ฮฮฮฮฮฮฮฮ... 255 ตัวหรอกครับ คนที่เห็นเราใช้สูตรจะได้มองปั้บก็รู้ปุ้บว่า เราใช้สูตรด้วยความเข้าใจ ไม่ได้ลอกเขามาใช้

 4. #4
  สมเกียรติ
  Guest
  MATCH("ฮๆ",range)
  แก้เป็น
  MATCH("",range)

  ผู้ค้นพบวิธีนี้มาจากลูกศิษย์ที่อบรมหลักสูตรหันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูล เมื่อ 13-15 มิถุนายน ครับ

 5. #5
  สมเกียรติ
  Guest
  ผู้เข้าอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าสูตร Match ที่ทำหน้าที่หาตำแหน่งสุดท้ายจะทำงานเพี้ยนเมื่อมีค่าอื่นที่ใช้ภาษาต่างกันอยู่ในเซลล์ที่ติดกันครับ เช่นเดิมมีแค่ข้อมูลภาษาอังกฤษ แต่พอพิมพ์ภาษาไทยในเซลล์ที่ติดกัน จะคำนวณหาตำแหน่งเซลล์ผิดพลาด

 6. #6
  สมเกียรติ
  Guest

  วิธีของคุณอรวีร์

  LastRow = Cells(65535, Range("No_Col").Column).End(xlUp).Row

  โดย
  No_Col
  เป็นเซลล์ใน column ที่ต้องการ

 7. #7
  BPhirarak
  Guest

  อีกวิธีครับ

  อีกวิธีใช้ match("*",range,-1) เท่าที่ลองยังไม่พบข้อผิดพลาดครับอาจารย์

  บรรพต

 8. #8
  สมเกียรติ
  Guest
  ขอบคุณครับ เป็นสูตรใช้กับตัวอักษรไทยหรืออังกฤษก็ได้ (เว้นตัวเลข)

 9. #9
  BPhirarak
  Guest
  ฝากลองช่วยดูอีก 2 สูตรครับ ไม่แน่ใจว่ามีข้อจำกัดหรือไม่

  =MAX(IF(--ISBLANK($D$1:$D$100),0,ROW($D$1:$D$100)))

  อันนี้ไม่ต้องกด ctrl+shift+enter
  =LOOKUP(0,--(ISBLANK($D1:$D100)),ROW($D$1:$D$100))
  บรรพต

 10. #10
  สมเกียรติ
  Guest
  ยังไม่ได้ทดสอบสูตรต่อไปนี้ครับ

  = Match("*",A:A,1) for Text Columns and
  = Match(BigNumber, A:A,-1) for Number columns

Similar Threads

 1. Replies: 3
  Last Post: 30 Sep 2009, 11:29
 2. Replies: 3
  Last Post: 17 Sep 2009, 22:39
 3. Replies: 2
  Last Post: 16 Jun 2009, 13:36
 4. Replies: 2
  Last Post: 27 Nov 2008, 14:46
 5. Replies: 8
  Last Post: 3 Aug 2007, 22:03

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •