สมมุติมีข้อมูลอยู่ 100 บรรทัด
แต่ละบรรทัดมีจำนวนตัวอักษรอยู่ไม่เท่ากัน
แต่.. ต้องการตัดตัวอักษร 3 ตัวสุดท้ายของแต่ละบรรทัดทิ้ง

จะต้องใช้คำสั่งอะไรครับ ใช้ Left กับ Right ไม่ได้ เพราะจำนวนตัวอักษรไม่เท่ากัน

ขอบคุณครับ