สูตรอย่างนี้ใส่ ISERROR ยังไงค่ะ
IF(ROWS($D$1313)>$A$12,"",INDEX(ข้อมูลDR!$B$3:$B$100,SMALL(IF(ข้อมูลDR!$A$3:$A$100=$A$12,ROW(ข้อมูลDR!$B$3:$B$100)-ROW(ข้อมูลDR!$B$3)+1),ROWS($D$1313))))
ใส่ไม่ถูกค่ะ ขอบคุณค่ะ