ตามสูตรนี้ =IF($D2=&"","",DATEDIF($D2,TODAY()+1,"Y")&" Year"&DATEDIF($D2,TODAY()+1,"YM")&" Month "&DATEDIF($D2,TODAY()+1,"MD")&" Day")
นับอายุเมื่อเทียบกับวันนี้ จากไฟล์ตัวอย่างวันขึ้นเป็นหลักร้อย ช่วยหาจุดผิดให้ด้วยครับ (excel 2007)