ผมรบกวนขอสอบถามเรื่องการแสดงผลของอายุของอุปกรณ์ โดยให้แสดงผลเป็น ปี เดือน วัน เช่น ซื้อวันที่ 01/01/2011 หาอายุ ณ วันที่ 02/02/2012 จะเท่ากับ 1 ปี 1 เดือน 1 วัน ไม่ทราบว่าผมจะต้องเขียนสูตรอย่างไร (โดยการแสดงผลนั้น ถ้าไม่ถึง ปี ให้แสดงผลแค่ เดือน วัน , ถ้าไม่ถึง เดือน ให้แสดงผลแค่ วัน)
** ขออภัยด้วยครับ ที่ผมไม่ได้แนบไฟล์มาให้ เนื่องจาก ไม่ทราบว่าจะเขียนอย่างไร **