เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: รบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการแสดงวันเดือนปี

  1. #11
    อรวีร์
    Guest

    Smile

    การนับช่วงเวลาเป็น ปี:เดือน:วัน นั้นไม่น่าจะมี function ที่ได้ผลสมบูรณ์ได้
    เนื่องจากแต่ละคนมีแนวความคิดในการสรุปผลที่อาจต่างกัน
    เช่น 30/1/2012 - 1/3/2012 ควรได้ผลเป็น 1 เดือน 2 วัน
    แต่พอลดวันสิ้นสุดลงหนึ่งวันเป็น 30/1/2012 - 29/2/2012 ควรจะได้ผลเป็น 1 เดือน 1 วัน
    หรือควรจะได้ผลเป็น 1 เดือน 0 วันดีเพราะมกราคมมีถึง 31 วัน(DateDiff ได้ผลเป็น 1 เดือน 0 วัน)
    และเมื่อลดวันเริ่มหนึ่งวันเป็น 29/1/2012 - 29/2/2012 DateDiff ก็ได้ผลเหมือนเดิมทั้งๆที่ข้อมูลเปลี่ยนไป
    -----------
    ในความคิดเห็นของอรวีร์ น่าจะใช้ผลแค่ ปี:เดือน
    ลงย่อยถึงวันจะมีข้อโต้แย้งเยอะค่ะ

  2. #12
    อรวีร์
    Guest

    Smile

    การให้ได้ผลลัพท์เป็น ปี:เดือน อรวีร์ใช้ผลต่างออกมาเป็นจำนวนเดือนก่อนโดย
    MonthDiff = 12x(ผลต่างปี) + ผลต่างเดือน
    ผลลัพธ์เป็นปี:เดือน = Int(MonthDiff/12) & ":" & Mod(MonthDiff,12)

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •