การนับช่วงเวลาเป็น ปี:เดือน:วัน นั้นไม่น่าจะมี function ที่ได้ผลสมบูรณ์ได้
เนื่องจากแต่ละคนมีแนวความคิดในการสรุปผลที่อาจต่างกัน
เช่น 30/1/2012 - 1/3/2012 ควรได้ผลเป็น 1 เดือน 2 วัน
แต่พอลดวันสิ้นสุดลงหนึ่งวันเป็น 30/1/2012 - 29/2/2012 ควรจะได้ผลเป็น 1 เดือน 1 วัน
หรือควรจะได้ผลเป็น 1 เดือน 0 วันดีเพราะมกราคมมีถึง 31 วัน(DateDiff ได้ผลเป็น 1 เดือน 0 วัน)
และเมื่อลดวันเริ่มหนึ่งวันเป็น 29/1/2012 - 29/2/2012 DateDiff ก็ได้ผลเหมือนเดิมทั้งๆที่ข้อมูลเปลี่ยนไป
-----------
ในความคิดเห็นของอรวีร์ น่าจะใช้ผลแค่ ปี:เดือน
ลงย่อยถึงวันจะมีข้อโต้แย้งเยอะค่ะ