เรียน อาจารย์


คือดิฉันต้องการดึงข้อมูลวันที่ โดยเลือกเอาวันทีใดวันที่หนึ่งค่ะ เช่น ต้องการดึงวันที่เฉพาะวันที่ก่อน 31/3/2554 ตามไฟล์เอกสารแนบได้มั้ยค่ะ